Aktuellt

Ombyggnad av gångvägen på gården 5-16 oktober
Efter uppmaning från Brandförsvaret breddas gångvägen för att säkra att stegbil kan köra in om olyckan skulle vara framme.

För mer information se föreningsbrevet för oktober.

Under denna tid kommer tillgängligheten till gården att vara begränsad och arbete med maskiner kommer att ske på dagtid. Var uppmärksamma på eventuella gropar eller maskiner som kan bli kvar efter arbetsdagens slut.
För säkerhets skull, undvik gärna gården under den tid som arbetet pågår. Föräldrar, var också försiktiga så att inte barnen är i vägen eller skadas.

Höststädning och fika 18 oktober
Denna söndag samlas vi från kl 13 på gården för att
hjälpas åt med lite höststädning, men också för att fika tillsammans. Vi håller på tills vi är färdiga, ca 2 timmar.
Varmt välkomna!

Container 17-18 oktober
Under höststädningshelgen kommer en container att stå uppställd för oss medlemmar att bli av med våra grovsopor. Lämna inte elektronik där, eftersom det debiteras extra. Det finns behållare i våra soprum för dessa sopor. Containern står på gångvägen vid vändplanen vid 71:ans port från lördag morgon till söndag kväll.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.