Enkät om vårt bredband

Vi skulle vilja följa upp leveransen från vår nya bredbandsleverantör genom att höra om erfarenheterna från oss medlemmar. Var vänliga och svara på frågorna nedan senast 21 januari, antingen genom att lägga detta ark i föreningens brevfack i port 69 eller maila svaren till internet@brfviken1.se. Tack!

Om ni har frågor om bredbandet, maila till denna mailadress. Vi önskar även få information till denna mailadress om tidpunkter för eventuella driftstopp samt svårigheter att komma fram till kundtjänst.

Styrelsen, 2019-01-10

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.