Intresseföreningen ”Vi i Frösunda” representerar bostadsrättsföreningar i Frösunda. Syftet är bland annat att verka för trivsel och sammanhållning i området genom att driva frågor som är betydelsefulla för de boende i Frösunda. www.viifrosunda.se
Här kan du läsa om något av allt det som finns i närområdet

www.solna.se

www.arenastaden.se

www.overjarvagard.se

www.filmstadenskultur.se

www.hembygd.se/solna/hembygdsmuseum/

www.haga-brunnsviken.org

www.kungahuset.se/besokkungligaslotten/ulriksdalsslott.4.19ae4931022afdcff3800012894.html