Frösunda är en nygammal stadsdel i Solna. Innan den nuvarande bebyggelsen tillkom låg här bland annat Signalregementet, S1 (Lilla Frösunda) och Svea ingenjörregemente, Ing1 vid Frösundavik. Mot slutet av den militära tiden kallades området för Frösunda-detachementet och användes bland annat som förläggning för förband som utförde högvaktstjänstgöring.

Geografisk avgränsning

Frösunda avgränsas av E4:an i öster, Ritorp i norr, Ballongberget och järnvägen i väster samt Haga Norra i söder. Enligt stadsplanen utgör Ballongberget, Ritorp respektive Haga Norra inte delar av Frösunda. I Solna stads stadsplan, antagen 29 maj 2006 med en planeringshorisont till år 2025, anges att Frösunda är att beteckna som ”blandad stadsbebyggelse” vilket innebär att det finns bostäder, arbetsplatser, service, handel, parker, bostadsanknuten grönska med mera. Frösunda är idag den enda stadsdelen i Solna som betecknas som ”blandad stadsbebyggelse”. Det finns en mindre stadsdelspark Fröfjärdsparken. I parken har Råstaån frilagts och det förbättrar vattenkvalitén i såväl ån som i Brunnsviken. Här finns blommande växter, sittplatser och en lekplats.

Stadsdelen består av två delar. Den södra delen börjar vid Kolonnvägen och sträcker sig längs Gustav IIIs Boulevard ned till fältet före Ritorp. Den delen är byggd av NCC och kallas för ”Frösunda”. Den norra delen sträcker sig från fältets början till Ritorp respektive förbi Ritorps ishall tillbaka till Kolonnvägen. Denna del byggs av JM och kallas för Frösunda Park. Här kommer också Solnas nya simhall ligga.

I Frösunda delar bostadshus och kontorsbyggnader på det begränsade utrymmet mellan järnväg och motorväg. Då området gränsar till den trafikerade E4:an, har man lagt kommersiella fastigheter längs med denna för att bullerskydda den bakomliggande bostadsbebyggelsen. Området har byggts ut från slutet av 1990-talet av NCC och JM och utbyggnaden fortsätter fram till 2010-talet. De bostäder som byggs är i princip uteslutande bostadsrätter, men det finns även ett äldreboende med 44 lägenheter och 94 studentlägenheter. NCC har byggt 1 650 lägenheter och JM bygger fram till 2010-2011 ytterligare cirka 750 bostadsrättslägenheter, liksom ett antal kommersiella fastigheter, bland annat JMs nya huvudkontor. Frösundas totala kontorsyta är omkring 150 000 m². Den totala inflyttningstakten i stadsdelen är omkring 220 lägenheter per år, mellan 1999 och 2010, vilket ger en befolkningsökning på långt över 400 personer per år.

När området står färdigt kommer drygt 10 000 människor att bo och arbeta i Frösunda. Några byggnader från den militära tiden har bevarats; det gamla kanslihuset hyser numera fredsforskningsinstitutet SIPRI, en logementsbyggnad används som förskola och den militära utbildningsbyggnaden används numera efter en tillbyggnad som skola (årskurserna 1-9). I administrativt avseende hör Frösunda till området ”Järva”, enligt Solna stads indelning.

Kommunikationer

Frösundas kommunikationer är utmärkta; pendeltåg, ett tiotal busslinjer inklusive Arlandabussarna finns på kort eller mycket kort promenadavstånd, vilket i praktiken innebär 1-5 minuter till alla offentliga kommunikationer. Det omedelbara läget vid E4 och E18 gör att med bil tar det endast:

  • cirka 40 minuter till Arlanda Flygplats
  • cirka 15 minuter till Bromma Flygplats
  • cirka 10 minuter till Stockholm Central

Genom området går buss 67 mellan ändhållplatserna Frösundavik och Skansen. Buss 67 går förbi Solna Station, Solna Centrum, St Eriksplan, Odenplan, KTH och Karlaplan. Även buss 508 går genom Frösunda mellan Danderyds sjukhus och Karolinska sjukhuset under rusningstid. Buss 509 går mellan Brommaplan och Danderyds sjukhus längs med Gustav IIIs Boulevard. Tvärbana går från Solna station genom Sundbyberg till Alvik. Direktbussar från ytterförorterna ankommer var 3:e minut under rusningstid som på cirka 15 minuter tar resande från Frösunda till Sergels Torg.

Buss 540 till Universitetet via Bergshamra centrum går ifrån Ritorp Enköpingsvägen, endast 10 minuters gångväg ifrån föreningen.

Det finns många gång och cykel vägar längs och igenom Hagaparken och Ulriksdal.