Ny Fastighetsförvaltare fr.o.m. den 20 juni

Vi har nu skrivit avtal med en ny leverantör som kommer att sköta fastighetsskötsel och fastighetsförvaltning för vår förening, Fastighetsägarna Service AB.

Fastighetsägarnas service logo

De kommer att ta över detta från och med den 20 juni, så från det datumet kommer nya nummer för felanmälan att gälla. Anslag i entréer om kontaktuppgifter till fastighetsskötsel och felavhjälpning kommer bytas ut denna dag, samt även här på föreningens hemsida.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.