Nya avskrivningsregler för bostadsföreningar

Som vi nämnde vid senaste årsmötet och i årsrapporten för 2013 så har avskrivningsreglerna för bostadsföreningar ändrats. Det är ännu inte bestämt hur vi i Viken1 kommer redovisa för 2014, men nedan finns mer information om varför årsrapporten kan komma att se negativ ut och hur de större byggherrarna gör. Vi kommer inte att höja våra avgifter på grund av detta då de i nuläget täcker våra löpande kostnader, avsättning till framtida underhåll samt amortering på lån.

Läs mer här:

NCC

http://www.ncc.se/bostad/att-kopa-bostad/avskrivningar-i-bostadsrattsforeningar/

JM

http://www.jm.se/om-jm/nyhetsrum1/nyheter/2014-02/vad-betyder-jms-rekommendation-om-progressiva-avskrivningar-till-sina-bostadsrattsforeningar/

PEAB

http://www.peab.se/Om-Peab/Press-och-media/Nyhetsarkiv/Peab-borjar-med-linjar-avskrivning-for-bostadsrattsforeningar/

BESQAB

http://www.besqab.se/bostaeder/koepa-bostad/avskrivningar-brf/

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.