Övergång till kvartalsvis elmätning

Vi kommer att förändra hur vi mäter elen från och med nästa år. Läs följande informationsblad Kvartalsvis elmätning om denna viktiga förändring och hur den påverkar dig.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.