Viktiga datum för passersystemet

6 juli – portkoden stängs av. Du kan enbart komma in i porten från gatan med tagg eller din lägenhetsnyckel. Båda kommer du in med dygnet runt. Med din tagg kommer du in i samtliga portar.
7 juli – nyckellåsen tas bort på soprummen och tvättstugorna. Det innebär att du använder tagg till föreningens samtliga soprum, och till tvättstugorna på din bokade tid och som vanligt varje dag mellan 7-10.

Under sommaren kommer vi byta ut källarlåsen så att du sedan kommer in med din lägenhetsnyckel i föreningens samtliga källardörrar, samt som vanligt i cykel- och barnvagnsförråd i din port.  Till hösten behöver du enbart lägenhetsnyckel samt tagg för access till föreningens olika delar. Brevlådenyckel behålls.

Styrelsen 2020-06-29

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.