I en bostads-rättsförening (BRF) ägs fastigheten tillsammans av medlemmarna vilket är reglerat i Bostadsrättslagen. Styrelsen väljs av medlemmarna och har som en av de viktigaste uppgifterna att sköta om fastigheten på ett för medlemmarna fördelaktigt sätt, vilket
bl a innebär att säkra att inga ombyggnader görs som drabbar andra medlemmar eller som gör att fastigheten tar skada på kort eller lång sikt. 

För att utnyttja den sakkunskap och kompetens som Föreningen förfogar över samt att underlätta Styrelsens arbete så förutsätter vi att ni vid ombyggnad/renovering följer den process som tagits fram gemensamt med vår förvaltare.

De fyra stegen:

  1. Maila ansökan till fastighet@brfviken1.se 
  2. Ansökan skickas vidare till vår fastighetsförvaltare Effekt för godkännande
  3. Du/ni kontaktas av Effekt för genomgång av ansökan och/eller besök i lägenheten 
  4. Om ansökan godkänns av Effekt tas beslut på nästkommande styrelsemöte

FORMULÄR: Ansökan Ombyggnad BRF Viken1

Vid ombyggnad och reparation skall följande iakttagas:

  • Alla elarbeten skall utföras av utbildad och godkänd elektriker
  • Arbeten i våtrum skall utföras i enlighet med Byggkeramikrådets anvisningar. 
  • Entreprenör skall vara auktoriserad inom BKR och/eller GVK.
  • Arbeten med rör skall ske med entreprenör som har auktorisation inom ”Säkert vatten”
  • Ventilationskåpan ovanför spisen får inte bytas ut mot köksfläkt eftersom det kommer att skapa olägenheter för andra lägenheter i trapphuset. En kolfilterfläkt kan installeras, men skall då helt frikopplas från ventilationstrumman och adekvat arbete skall då göras för att säkra att ventil installeras i det ”hål” som uppstår. Arbetet skall installeras av auktoriserad hantverkare och därefter godkännas av Effekt. 

Inför ombyggnaden, tänk på att informera grannarna via anslag i porten om när och hur länge störning kommer att ske. Vissa ljud är mycket besvärande för grannarna. Störande ljud får endast höras på vardagar mellan 08:00-17:00 (lörd+sönd 10:00-17:00). Undvik att utföra dem för länge i sträck. Under ombyggnaden, säkra att hiss och trapphus skyddas från skadegörelse och nedsmutsning.  

För frågor, maila till fastighet@brfviken1.se