I en bostads-rättsförening (BRF) ägs fastigheten tillsammans av medlemmarna vilket är reglerat i Bostadsrättslagen. Styrelsen väljs av medlemmarna och har som en av de viktigaste uppgifterna att sköta om fastigheten på ett för medlemmarna fördelaktigt sätt, vilket
bl a innebär att säkra att inga ombyggnader/renoveringar görs som drabbar andra medlemmar eller som gör att fastigheten tar skada på kort eller lång sikt. 

För att utnyttja den sakkunskap och kompetens som Föreningen förfogar över samt att underlätta Styrelsens arbete så förutsätter vi att ni vid ombyggnad/renovering följer den process som tagits fram gemensamt med vår förvaltare.

De fyra stegen:

 1. Maila ansökan till fastighet@brfviken1.se 
 2. Ansökan skickas vidare till vår fastighetsförvaltare Effekt för godkännande
 3. Du/ni kontaktas av Effekt för genomgång av ansökan och/eller besök i lägenheten 
 4. Om ansökan godkänns av Effekt tas beslut på nästkommande styrelsemöte

FORMULÄR: Ansökan Ombyggnad BRF Viken1

Från 1 januari 2023 har det i bostadsrättslagen förtydligats vilka förändringar som kräver tillstånd och de är numera följande:

 • Ingrepp i en bärande konstruktion
 • Installation eller ändring av ledningar för avlopp, värme, vatten, eller gas
 • Installation eller ändring av anordning för ventilation 
 • Installation eller ändring av eldstad eller rökkanal, eller annan påverkan på brandskyddet 
 • Någon annan väsentlig förändring av lägenheten

Vad det innebär och varför tillstånd krävs

Bland annat innebär det att en bostadsrättshavare alltså inte kan ta upp en dörr i en bärande vägg utan att först fråga styrelsen. Medlemmen får inte heller flytta kök eller badrum eftersom sådana ändringar förutsätter ändrande ledningsdragningar. Även en så begränsad förändring som borttagande av ett element med vattenburen värme kräver tillstånd då det innebär påverkan på ledning för värme. Och att installera eller ändra en eldstad eller rökkanal kräver även det styrelsens tillstånd.

Det är bostadsrättshavaren som ansvarar för att styrelsen får ett så bra underlag som möjligt, exempelvis ritningar och bygglov. Detta för att kunna göra en bedömning om tillstånd ska lämnas eller inte. Utan ett sådant underlag kan ansökan utan vidare avslås eftersom bedömningen inte är möjlig. 

Vid ombyggnad och reparation skall följande iakttagas:

 • Alla elarbeten skall utföras av utbildad och godkänd elektriker
 • Arbeten i våtrum skall utföras i enlighet med Byggkeramikrådets anvisningar. 
 • Entreprenör skall vara auktoriserad inom BKR och/eller GVK.
 • Arbeten med rör skall ske med entreprenör som har auktorisation inom ”Säkert vatten”
 • Ventilationskåpan ovanför spisen får inte bytas ut mot köksfläkt eftersom det kommer att skapa olägenheter för andra lägenheter i trapphuset. En kolfilterfläkt kan installeras, men skall då helt frikopplas från ventilationstrumman och adekvat arbete skall då göras för att säkra att ventil installeras i det ”hål” som uppstår. Arbetet skall installeras av auktoriserad hantverkare och därefter godkännas av Effekt. 

Inför ombyggnaden, tänk på att informera grannarna via anslag i porten om när och hur länge störning kommer att ske. Vissa ljud är mycket besvärande för grannarna. Störande ljud får endast höras på vardagar mellan 08:00-17:00 (lörd+sönd 10:00-17:00). Undvik att utföra dem för länge i sträck. Under ombyggnaden, säkra att hiss och trapphus skyddas från skadegörelse och nedsmutsning.  

För frågor, maila till fastighet@brfviken1.se