Snö på trottoarer, gator och vändplatser runt vår fastighet röjs av kommunen.

Föreningen svarar för snöröjningen på gångvägarna inne på gården, garagetaket (men inte p-platserna) och utanför garageportarna. CEMI utför detta åt oss. De bevakar behovet av snöröjning och halkbekämpning och vid ett snödjup om cirka 5 cm påbörjas snöröjningen inom 8 timmar utan avrop från föreningen.

CEMI röjer även snö utanför portarna, men eftersom det kan dröja flera timmar innan de är på plats finns under vintersäsongen spade och borste inne i portarna så att vi medlemmar kan hjälpas åt att hålla snöfritt där. Skulle borste eller spade saknas i din port, låna tillfälligt i porten bredvid och kontakta styrelsen via mail på fastighet@brfviken1.se.

Vid halka finns sand i lådor invid gångvägen vid vändplatserna nära portarna 57 och 71. Kommunen svarar för att dessa lådor finns på plats från ca 15/10 fram till 15/4.

För felanmälan till kommunen, se www.solna.se/kontaktcenter eller ring dem på 08-746 10 00

För felanmälan till CEMI, maila styrelsen på garden@brfviken1.se

Var vänlig och tänk på andra när ni skottar. Det har hänt att bilägare lägger snö på trottoaren istället för att sprida ut den på gatan där den kan plogas bort av plogbilen. Detta gör det svårt för de som går att ta sig fram. När du som bilägare med parkeringsplats på garagetaket skottar bort snö från parkeringsplatsen, lägg inte snön på din grannes parkeringsplats. Visa omtanke för dina grannar.