Vi tillämpar de nya avskrivningsreglerna från 2013, vilket innebar en övergång till linjär avskrivning av fastigheten istället för som tidigare progressiv. Det gör att våra årsrapporter från och med 2014 på samma sätt som övriga bostadsrättsföreningar med relativt nybyggda fastigheter får ett negativt resultat även om det som i vårt fall är en mycket god ekonomi och med intäkter som täcker löpande kostnader, avsättning till framtida underhåll samt amortering på lån.

Nedan kan du ladda ner årsredovisningar i pdf-format: