Hiss

Vid stillestånd kontakta ITK eller jour, se nedanstående kontaktuppgifter. Vid felanmälan av icke-akuta problem med hissar, kontakta fastighetsansvarig i styrelsen så att dyra service-utryckningar minimeras.

  • Ej akut felanmälan: fastighetsansvarig i styrelsen, fastighet@brfviken1.se 
  • Akut dygnet runt: ITK AB,  telefon 08-564 350 10

Fastighet

Vid problem i föreningens gemensamma utrymmen eller med fastigheten inklusive garaget:

  • Ej akut felanmälan, information eller frågor, kontakta fastighetsansvarig i styrelsen: fastighet@brfviken1.se
  • Akut på dagtid (måndag-torsdag 07-16 och fredag 07-15), kontakta vår fastighetsförvaltare Effekt: tel 08-410 009 44, alternativt via mail info@effektkonsult.se eller www.effektkonsult.se/felanmalan
  • Jour (övriga tider) kontakta Stadens Energiteknik: tel 08-29 43 70

I egen lägenhet

För felanmälan gällande TV, bredband, etc, se information under aktuell rubrik under fliken ”Övriga frågor A-Ö”.

Vår fastighetsförvaltare kan ofta mot ersättning göra diverse arbeten för dig i din lägenhet. Se kontaktuppgifter ovan för att fråga om de kan göra det du behöver ha utfört samt kostnad.

Att göra vid skada i lägenhet eller på fastighet

I en bostadsrättsförening står medlemmen för reparationer och underhåll av sin egen lägenhet, medan föreningen står för det som finns utanför i den övriga delen av huset. Begreppen som används är inre respektive yttre underhåll och är reglerat via lag och föreningsstadgarna. Det finns undantag kring vem som ansvarar för reparationerna beroende på vad det är för skada, därför är det alltid viktigt att tidigt fastställa vem som har det ansvaret. Man behöver också fastställa om skadorna orsakats på grund av att någon varit vårdslös, eftersom ansvaret då kan ändras.

Om skada i lägenheten sker, ska medlemmen anmäla detta till styrelsen. Styrelsen är sedan skyldig att utreda och säkra att det görs på ett hanverksmässigt sätt som bevarar fastigheten och dess värde. Kontakta därför hellre styrelsen en gång för mycket än en gång för lite så att det inte blir problem med försäkringsbolag och ersättningar i ett senare skede:
1.  Kontakta ditt försäkringbolag om vad som hänt
2.  Kontakta styrelsen
3.  Styrelsen kontaktar föreningens försäkringsbolag
4.  Styrelsen kontaktar vid behov fastighetsförvaltaren för utredning av skadan
5.  Ditt och föreningens försäkringsbolag gör upp om hur skadan ska åtgärdas och vem som står för vilka kostander (var noga med att ha bostadsrättstillägget i din hemförsäkring för att inte behöva stå för dyra reparationer själv – se punkten hemförsäkring under A-Ö)
6. Innan ärendet avslutas säkerställer styrelsen att skadan är åtgärdad på ett godkänt sätt