Styrelsen har nu bestämt att installera ett nytt passersystem för att skapa ett säkrare och smidigare skydd till våra hus. Här följer mer information om projektet – informationen kommer uppdateras vid installation. 
Systemet som ska installeras heter Axema Vaka, installatörerna är Dafo Security och installationen startar den 3 mars. Vi räknar med att systemet är i drift i slutet av mars. Passersystemet kommer att finansieras av Föreningens befintliga medel.
När systemet är i drift kommer du enbart att behöva ha din lägenhetsnyckel och en tagg/accessbricka för att kunna komma i in i portarna, soprum, cykel/barnvagnsrum, källare, tvättstugor och föreningslokal (när du hyrt denna). Det går inte längre att komma in i huset med enbart portkod. Nyckel till brevlådan behålls.
Systemet kommer innebära att vi ersätter:
• koddosor på ytterdörrarna mot gatan till taggläsare och porttelefon.
• koddosor på ytterdörrar mot gården till taggläsare.
• nyckellås på samtliga soprum till taggläsare.
• nyckellås på tvättstugorna och föreningslokalen till taggläsare.
• bokningscylindrarna till tvättstugorna mot digitala bokningstavlor samt webbokning.
När en tagg tappas bort anmäls det och vi kan då ”stänga av” taggen, med andra ord inte längre få tillgång till tidigare utrymmen och dörrar. Varje passage med taggen registreras, och vi kan därför om något händer, se vem som har passerat. På så sätt ökar vi säkerhet i våra hus och lokaler.

Portar

Mot gatan installeras taggläsare och porttelefon. För att komma in i porten behöver du ha tagg och ”blippa dig in”. Under en övergångsperiod kommer du även kunna öppna dörren med befintlig kod och din lägenhetsnyckel.
Vid besök öppnar du dörren via porttelefonen och din telefon. Du väljer själv vilket telefonnummer (fast eller mobil) som man ringer till, det är valfritt antal telefonnummer per lägenhet och i porttelefonen kommer efternamn samt förnamnets första bokstav att stå.  Mer information om hur du kan hantera öppning av porten får du när passersystemet installerats.
Mot gården installeras enbart taggläsare.
Varje hushåll får 3 taggar. Du kan välja att köpa till extra taggar för 55 kronor styck.
Hemtjänst, tidningsbud, post och andra leverantörer har olika lösningar för att komma in i huset, systemet klarar av samtliga dessa lösningar. Ange på insamlingsunderlaget om du idag har hemtjänst eller annan leverantör som behöver ha access till porten.

Soprum

Soprumsdörrarna får taggläsare och du öppnar dörren med din tagg. Du har access till föreningens samtliga soprum.

Tvättstugor

Våra bokningscylindrar till att boka tvättid ersätts av en digital bokningstavla med pekskärm som finns utanför tvättstugorna i port 57 och port 69.  För att boka en tid på tavlan ”blippar” du med din tagg, vilket gör att du får access till att boka. Tvättstugan kommer sedan att vara låst enbart till den som har en bokad tid (tvätt- och torktid).  Samma tider och regler som nu kommer gälla fortsättningsvis.
Du kommer även kunna boka tvättstugan via föreningens webbsida.
Dörren till tvättstugorna får taggläsare och du öppnar dörren med din tagg.
Mer information om tvättstugor och bokningar får du när passersystemet installerats.

Föreningslokal

Dörren till föreningslokalen får taggläsare och du får access till lokalen den tid du har bokat den. Bokning av föreningslokalen kommer du kunna göra via bokningstavlorna utanför tvättstugorna eller via vår webbsida.

Cykelförråd – barnvagnsförråd – källardörrar

Vi kommer behålla nuvarande nyckellås till dessa utrymmen, men några dörrar kommer att ”stiftas” om så att du låser upp samtliga dörrar med din lägenhetsnyckel.
Med din lägenhetsnyckel kommer du således att få tillgång till samtliga av dessa utrymmen i din port. Ange på insamlingsunderlaget om du har förråd i en annan port än din egen så kan vi säkra tillgänglighet även till detta förråd/extraförråd.
Du som medlem behöver lämna in uppgifter till oss. Mer information finns i din brevlåda. Har du inte fått detta – kontakta styrelsen omgående styrelsen@brfviken1.se

Frågor redan nu?

Hör av dig till styrelsen på projekt@brfviken1.se