BRF Viken 1 är en välskött förening med bra kontroll på ekonomin och underhållsplanen. Några andra fördelar att lyfta fram med vår förening är att det i avgiften ingår bredband med hastigheten 1000 Mbit/s, att parkeringskön är mycket kort, det finns tillgång till laddplats för elbil/elhybrid, bilpoolen Sunfleet har en bil i vårt garage, samt att det finns en välskött gästlägenhet.

Till dig som är mäklare och säljer lägenhet i vår förening, informera köparen om att de redan i samband med köpet kan ta del av information till nyinflyttade. Den är bra att känna till redan innan de flyttar in. Se sidan Till nyinflyttade.

Lite fakta om föreningen (se även årsredovisningar som finns här på hemsidan):

 • BRF Viken 1 är en äkta förening.
 • Byggår 2003-2004 . Föreningen bildades år 2004.
 • Tomtmarken ägs av föreningen. På marken står bostadshuset med adress Gustav III:s boulevard 57-71  (8 portar) samt ett parkeringshus som ägs av föreningen.
 • Antal lägenheter är 129. Lägenhetsytan är 11 525 m2.
 • Det finns inga hyresrätter eller näringsidkare i föreningen.
 • Avgiften betalas månadsvis i förskott. I den ingår kabel-tv via ComHem (basutbudet + 8 valfria kanaler), bredband via Bahnhof (1000 Mbit/s) och ett källarförråd.
 • El och varmvatten debiteras enligt faktisk förbrukning via månadsavin, se under dessa rubriker under fliken Övriga frågor A-Ö. Det är upp till säljare och köpare hur eventuellt tillgodohavande/skuld för el och varmvatten skall regleras i samband med försäljning. Läs om detta på nyss nämnda flikar.
 • Renovering och ombyggnad kräver styrelsens godkännande, se trivselreglerna. Vid ombyggnad av kök är det förbjudet att byta ut köksfläkten eftersom det finns ett gemensamt fläktsystem som då sätts ur spel. Inte heller ventilation i badrum, toalett eller klädkammare får ändras av samma anledning. Det är viktigt att mäklaren informerar om detta. 
 • Uppvärmning sker med fjärrvärme.
 • Fönstren är 3-skikts isolerglas.
 • Energideklaration utfördes 2018 och intyg om detta finns på anslagstavla i entréerna. Förbrukning enligt energideklaration är 104 kWh/kvm.
 • I januari 2018 byttes samtliga lampor i våra gemensamma utrymmen till LED.
 • Under september 2018 – april 2019 byttes alla 8 hissar ut från att drivas med hydraulik till lin-hissar, samt att hisskorgarna byttes ut. Detta för att åtgärda driftproblem, men det ger också en energibesparing.
 • Det finns en gästlägenhet/föreningslokal för uthyrning till medlemmar, se Föreningslokalen
 • I varje port finns ett cykel- och ett barnvagns-förråd, samt tvättstugor i två portar (nr 57 och 69).
 • Alla lägenheter har ett eget förråd i källaren. Det finns dessutom extraförråd i olika storlekar att hyra. Det är för närvarande en kort kö till dessa. Se rubriken ”Förråd och förvaringsutrymmen” under fliken Övriga frågor A-Ö
 • Föreningen har relativt många parkerings- och garageplatser i det fristående parkeringshus vi äger och en mycket kort kö till dem. Det finns möjlighet att hyra garageplats med laddutrustning för elbilar/laddhybrider. Se fliken Parkering & garage. Boendeparkering gäller på gatorna i området.
 • En av våra p-platser på garagetaket hyrs av bilpoolen Sunfleet, vilket ger oss medlemmar en sådan bil lättillgänglig. För info om hur du kan nyttja den, klicka här.
 • Lånen är f n ca 35% av taxeringsvärdet och ca 7 800 kr per m2 bostadsyta. Se senaste årsredovisning för uppgift om exakt uppgift och genomsnittlig skuldränta.
 • Föreningen använder linjär avskrivning i enighet med regelverket, läs om det i Årsredovisningar.
 • Avgifterna var konstanta från bildandet av föreningen fram till 2016 då de sänktes med 10%. Inga ytterligare avgiftsändringar är planerade de närmaste åren. Underhållsplan som gäller fram till 2035 finns för det planerade underhållet och avsättningar görs i paritet med denna.
 • Överlåtelseavgift om 2,5% av gällande basbelopp debiteras köparen.
 • Pantsättningsavgift om 1% av gällande basbelopp per pantmeddelande debiteras låntagaren.
 • Föreningen accepterar inte juridisk person som medlem.
 • Delat ägandeskap accepteras.
 • Föreningen har inget krav på att medlem är folkbokförd på lägenhetens adress, däremot kan vissa försäkringsbolag kräva att bostadsrättshavaren är folkbokförd på lägenhetens adress för att hemförsäkringen skall gälla. Om ingen ägare bor i lägenheten krävs tillstånd för andrahandsuthyrning.
 • För kontaktperson i föreningen se kontaktuppgifter styrelse.
 • Överlåtelseavtal och ansökan om medlemskap skickas till: Brf Viken 1, Gustav III:s boulevard 69, 169 73 Solna