BRF Viken 1 är en välskött förening med bra kontroll på ekonomin och underhållsplanen. Några andra fördelar att lyfta fram med vår förening är att det i avgiften ingår bredband med hastigheten 1000 Mbit/s, det finns tillgång till laddplats för elbil/elhybrid, samt att det finns en välskött gästlägenhet. Den omedelbara närheten till busshållplatserna Frösunda (buss och flygbuss) samt Frösunda Port med flera frekventa busslinjer uppskattas av de boende, liksom kort gångavstånd till pendeltåg och tvärbana, samt den t-banestation som har beslutats och planeras vara klar 2026. Att en välsorterad livsmedelsbutik med långa öppettider finns i kvarteret bredvid och stora Mall of Scandinavia på kort promenadavstånd anses också positivt.

Till dig som är mäklare. Ni ska skicka överlåtelseavtal och ansökan om medlemskap till vår förvaltare Nabo, digitalt via https://maklarservice.nabo.se/  eller fysiskt till Nabo Group AB, Kabyssgatan 4D, 120 30 Stockholm.

Lite fakta om föreningen (se även årsredovisningarna som finns här på hemsidan):

 • BRF Viken 1 är en äkta förening.
 • Byggår 2003-2004 . Föreningen bildades år 2004.
 • Tomtmarken ägs av föreningen. På marken står bostadshuset med adress Gustav III:s boulevard 57-71  (8 portar) samt ett parkeringshus som ägs av föreningen.
 • Antal lägenheter är 129. Lägenhetsytan är 11 525 m2.
 • Det finns inga hyresrätter eller näringsidkare i föreningen.
 • Avgiften betalas månadsvis i förskott. I den ingår bredband via Bahnhof (1000 Mbit/s) samt kabel-tv via ComHem (basutbudet+8 valfria kanaler, fler kanaler kan adderas mot en avgift).
 • El och varmvatten debiteras enligt faktisk förbrukning via månadsavin, läs mer om detta under dessa två rubriker under fliken Övriga frågor A-Ö. Det är upp till säljare och köpare hur eventuellt tillgodohavande/skuld för el och varmvatten skall regleras i samband med försäljning. Läs om detta på nyss nämnda flikar.
 • Renovering och ombyggnad kräver styrelsens godkännande, se trivselreglerna. Vid ombyggnad av kök är det förbjudet att byta ut köksfläkten eftersom det finns ett gemensamt fläktsystem som då sätts ur spel. Inte heller ventilation i badrum, toalett eller klädkammare får ändras av samma anledning. Det är viktigt att mäklaren informerar om detta så att inte det ger den nye medlemmen onödiga extrakostnader vid ett eventuellt återställande.
 • Uppvärmning sker med fjärrvärme.
 • Fönstren är 3-skikts isolerglas.
 • Energideklaration utfördes 2018 enligt lagkrav. Intyg om detta finns på anslagstavla i entréerna. Byggnadens energiprestanda är 100 kWh/kvm och år, energiklass är D.
 • Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomfördes 2023. Intyg om detta finns på anslagstavla i entrén.
 • Radonkontroll har genomförts enligt lagkrav. Värdena var långt under gränsvärdet.
 • I januari 2018 byttes samtliga lampor i våra gemensamma utrymmen till LED.
 • Under september 2018 – april 2019 byttes alla 8 hissar ut från att drivas med hydraulik till lin-hissar, dessutom byttes hisskorgarna ut. Detta för att åtgärda driftproblem, men det ger även en energibesparing.
 • Det finns en gästlägenhet/övernattningsslokal för uthyrning till medlemmar, se Övernattningslokalen
 • I varje port finns ett cykel- och ett barnvagns-förråd, samt tvättstugor i två portar (nr 57 och 69).
 • Alla lägenheter har ett förråd i källaren. Det finns dessutom 22 extraförråd i olika storlekar att hyra. Det är för närvarande en kort kö till dessa. Se rubriken ”Förråd och förvaringsutrymmen” under fliken Övriga frågor A-Ö.
 • Föreningen har relativt många parkerings- och garageplatser i det fristående parkeringshus vi äger och en mycket kort kö till dem. Det finns möjlighet att hyra garageplats med laddutrustning för elbilar/laddhybrider och/eller extra breda platser. Se fliken Parkering & garage. Boendeparkering gäller på gatorna i området.
 • Lånen är f n ca 35% av taxeringsvärdet och ca 7 800 kr per m2 bostadsyta. Se senaste årsredovisning för senaste uppdaterade uppgifterna samt den genomsnittliga skuldräntan.
 • Föreningen använder linjär avskrivning i enighet med regelverket, läs men under Årsredovisningar.
 • Avgifterna var konstanta från bildandet av föreningen fram till 2016 då de sänktes med 10%. Inga ytterligare avgiftsändringar är planerade de närmaste åren. Underhållsplan som gäller fram till 2035 finns för det planerade underhållet och avsättningar görs i paritet med denna.
 • Överlåtelseavgift om 2,5% av gällande basbelopp debiteras köparen.
 • Pantsättningsavgift om 1% av gällande basbelopp per pantmeddelande debiteras låntagaren.
 • Föreningen accepterar inte juridisk person som medlem.
 • Delat ägandeskap av bostadsrätten accepteras. Föreningen har inget krav på att medlem är folkbokförd på lägenhetens adress, däremot kan vissa försäkringsbolag kräva att bostadsrättshavaren är folkbokförd på lägenhetens adress för att hemförsäkringen skall gälla. Om annan person än ägaren/ägarna bor i lägenheten krävs tillstånd för andrahandsuthyrning.
 • För kontaktpersoner i föreningen se kontaktuppgifter styrelse.