Observera att vi i styrelsen är boende i föreningen och dina grannar som gör dessa uppdrag på vår fritid och därför inte alltid kan svara med väldigt kort varsel. Vi hör av oss så snart vi kan!

Ordförande –  Bisse Frid ordforande@brfviken1.se
Kassör — Peter Nordlund kassor@brfviken1.se
Sekreterare — Ulrika Erkenborn Rugomayo sekreterare@brfviken1.se
Fastigheten – Lennart Dufva och Dan Larsson fastighet@brfviken1.se
Garage – Lennart Dufva garage@brfviken1.se
Soprum – Styrelsen soprum@brfviken1.se
Gården – Ulrika Imark och Ulrica Lindunger garden@brfviken1.se
Godkännande av nya medlemmar – Susanna Blomquist nymedlem@brfviken1.se
Föreningslokalen – Åsa Agerbring, maila till foreningslokal@brfviken1.se
Städning – Jacob Johnsson stadning@brfviken1.se
Tvättstugor – Jacob Johnsson stadning@brfviken1.se
Nycklar – Susanna Blomqvist nycklar@brfviken1.se
Information – Ulrika Erkenborn Rugumayo info@brfviken1.se
Hemsidan – Dan Larsson web@brfviken1.se
Internet – Dan Larsson internet@brfviken1.se

Bonea sköter den ekonomiska förvaltningen åt föreningen, dvs det är de som har hand om vår bokföring, månadsavier samt köer för parkeringar och extraförråd. För kontaktuppgifter till dem, se ”Ekonomisk förvaltare” under ”Övriga frågor A-Ö”.