Stycke

Observera att vi i styrelsen är boende i föreningen och dina grannar som gör dessa uppdrag på vår fritid och därför inte alltid kan svara med väldigt kort varsel. Vi hör av oss så snart vi kan!

Styrelsens informationskanaler är anslagstavlorna i trapphusen, postfacken samt denna webbplats www.brfviken1.se

Föreningen har en brevlåda i port 69.
________________________________

Ordförande –  Peter Nordberg ordforande@brfviken1.se
Kassör — Peter Nordberg kassor@brfviken1.se
Sekreterare — Ulrika Erkenborn Rugomayo sekreterare@brfviken1.se

Fastigheten – Lennart Dufva och Dan Larsson fastighet@brfviken1.se
Garage – Annika Glas garage@brfviken1.se
Soprum – Styrelsen soprum@brfviken1.se
Gården – Ulrika Imark garden@brfviken1.se

Nycklar / taggar / passersystem  – Susanna Blomqvist nycklar@brfviken1.se

Information – Ulrika Erkenborn Rugumayo info@brfviken1.se
Hemsidan – Dan Larsson web@brfviken1.se
Internet – Dan Larsson internet@brfviken1.se

Föreningslokalen – Åsa Agerbring,  foreningslokal@brfviken1.se
Städning – Andreas Knutsson stadning@brfviken1.se
Tvättstugor – Andreas Knutsson stadning@brfviken1.se

Godkännande av nya medlemmar – Susanna Blomquist nymedlem@brfviken1.se

Bonea sköter den ekonomiska förvaltningen åt föreningen, dvs det är de som har hand om vår bokföring, månadsavier samt köer för parkeringar och extraförråd. För kontaktuppgifter till dem, se ”Ekonomisk förvaltare” under ”Övriga frågor A-Ö”.