Soprummen

Det finns följande sop- och återvinningskärl i soprummen:

  57 59 61 63 65/67 69 71
Hushållssopor ja ja ja ja ja ja ja
Matavfall ja ja ja ja ja ja ja
Returpapper/ tidningar ja ja ja ja ja ja ja
Pappersförpackningar/ kartong ja ja ja ja ja ja ja
Glas, färgat och ofärgat ja ja ja ja ja ja ja
Plastförpackningar ja nej ja nej nej ja ja
Metallförpackningar ja nej ja nej nej nej ja
Glödlampor, lysrör och lågenergilampor nej ja nej ja nej nej ja
Elektronik nej ja nej ja nej nej ja
Batterier ja ja ja ja ja ja ja

 

Nyckeln går till samtliga soprum, så är kärlet fullt i ditt, kan du gå till något av de andra.

I de flesta soprum är det bra ordning och reda. Hjälp till att fortsätta hålla rent och snyggt, ställ eller lägg inte sopor utanför kärlen eller lägg i fel kärl. Det är både otrevligt för dina grannar och medför onödiga inte obetydliga extrakostnader för föreningen. Ju mer vi återvinner sänker dessutom konstaderna jämfört med att lägga återvinningsbart material i hushållssoporna.

Soporna töms med följande frekvens, veckodag kan variera:

  • Hushållssopor: varje vecka
  • Matavfall: varje vecka
  • Returpapper/tidningar: varannan vecka
  • Pappersförpackningar/kartong: varje vecka
  • Glas: en gång per månad i slutet av månaden jämn vecka
  • Plastförpackningar: varje vecka
  • Metallförpackningar: varannan vecka ojämna veckor
  • Glödlampor, lysrör och lågenergilampor:  en gång per månad mitten av månaden
  • Elektronik: en gång per månad mitten av månaden
  • Batterier: en gång per månad mitten av månaden

Grovsopor

Det finns ingen plats för ett grovsoprum i föreningen, så dessa måste vi boende själva köra till en återvinningscentral. Kvarnkullen ligger närmast. För information om vägbeskrivning och öppettider se Sörabs hemsida: www.sorab.se

2 ggr per år (oftast april och oktober) hyr föreningen en container en helg för att medlemmarna ska kunna passa på att slänga grovsopor.  Information om detta sker via anslagstavlorna i varje portar.