Föreningsbrev September 2020

Hej

Nu finns det ett nytt föreningsbrev att läsa: September 2020

/Styrelsen

Gå med i föreningens facebook-grupp

En facebook-grupp har skapats av en medlem så att vi som bor här i föreningen enkelt ska kunna kommunicera med varandra, dela information eller som en väg att erbjuda eller fråga efter hjälp . Vill du gå med i gruppen, sök efter Brf Viken 1, Frösunda, Solna och skicka en förfrågan om att gå med.

Denna facebook-grupp är inte en informations-kanal för styrelsen, så du måste inte gå med för att få relevant information. Styrelsens informationskanaler är fortsatt anslagstavlan i entréerna, utdelning i brevfack samt webben brfviken1.se

Viktiga datum för passersystemet

6 juli – portkoden stängs av. Du kan enbart komma in i porten från gatan med tagg eller din lägenhetsnyckel. Båda kommer du in med dygnet runt. Med din tagg kommer du in i samtliga portar.
7 juli – nyckellåsen tas bort på soprummen och tvättstugorna. Det innebär att du använder tagg till föreningens samtliga soprum, och till tvättstugorna på din bokade tid och som vanligt varje dag mellan 7-10.

Under sommaren kommer vi byta ut källarlåsen så att du sedan kommer in med din lägenhetsnyckel i föreningens samtliga källardörrar, samt som vanligt i cykel- och barnvagnsförråd i din port.  Till hösten behöver du enbart lägenhetsnyckel samt tagg för access till föreningens olika delar. Brevlådenyckel behålls.

Styrelsen 2020-06-29

Har du inte hämtat din tagg?

Hör av dig till nycklar@brfviken1.se för att hämta din tagg.

Styrelsen 2020-07-01

Årsstämma flyttas till juni och vårens städdag ställs in

Vår årsstämma planerades i år till 23:e april, men pga corona-smittan skjuter vi på den så länge som det är möjligt enligt våra stadgar, dvs till slutet av juni. Årsstämman är den 30 juni. I enlighet med stadgarna kommer kallelse och årsredovisning för 2019 att delas ut i brevfacken 2-3 veckor före detta datum.

Årsredovisningen finns tillgänglig på hemsidan redan nu för den intresserade.  Årsredovisning 2019

Vårens städdag som hade planerats att äga rum sista helgen i april ställs in. Vi återkommer senare i vår med lista på saker som medlemmar gärna får ta sig an, en del av det vi brukar göra tillsammans på vårens städdag inför sommaren.  

Styrelsen 2020-04-08

Nytt passersystem i föreningen

Styrelsen har nu bestämt att installera ett nytt passersystem för att skapa ett säkrare och smidigare skydd till våra hus.
I korthet innebär detta att vi kommer byta ut våra koddosor på ytterdörrarna mot taggläsare och porttelefon på gatusidan, taggläsare på ytterdörrar mot gården, samtliga dörrar på soprum, tvättstugor och föreningslokal. Att komma in i porten enbart med kod kommer inte längre att gå, du måste använda tagg/accessbricka eller porttelefon.
Vi kommer även ha elektronisk bokning av tvättstuga där tvättstugorna sedan är låsta till den som bokat.
 
Systemet börjar installeras 3 mars och beräknas vara i full drift sista mars. Systemet kommer levereras av Dafo Security.
 
Mer information finns i era brevlådor. I informationen finns även en blankett ni behöver lämna in till oss den  10 eller 17 februari mellan 18.00-19.30.  Vid dessa tider finns även möjlighet att ställa frågor om systemet till Dafo Security.
 
Frågor redan nu? Maila till projekt@brfviken1.se
Läs mer om projektet här
 
Styrelsen 2020-02-05

Föreningsbrev Oktober 2019

Hej

Nu finns det ett nytt föreningsbrev att läsa: Oktober 2019

/Styrelsen