Välkommen till årets grantändning

Söndag 21 nov kl 16

Traditionsenligt tänder vi granen söndagen innan advent. Vi ses en stund ute på gården och lyssnar på när Smilla Niehoff sjunger julsånger.

Glögg och pepparkakor serveras. 

Styrelsen 2021-11-15 

Kallelse till extra föreningsstämma

Medlemmarna i Bostadsrättsförening Viken 1 kallas härmed till extra föreningsstämma
 
Datum: Måndagen den 15:e november kl 19:00 .
Plats: Föreningslokalen, Gustav III:s boulevard 67, 1 trappa ned.
 
Vi har två punkter på agendan:
 
  1. Beslut om att installera laddstolpar på vårt garagetak för att möjliggöra för fler medlemmar med elbilar att ladda dessa utomhus.
  2. Ge styrelsen mandat att vid framtida behov besluta om ytterligare installationer av upp till 24 laddplatser.

  Välkomna! /Styrelsen

Gårdsdag 24 oktober med korvgrillning och fika

Denna söndag samlas vi från kl 15gården för att hjälpas åt med lite höststädning, men också för att kunna träffas och fika tillsammans. Vi håller på tills vi är färdiga, ca 2 timmar. Varmt välkomna!

Sopning garagetak 24 oktober
I samband med höststädningen kommer löv och skräp att sopas upp från garagetaket med sopborstar. Flytta gärna din bil från garagetaket mellan kl 15-17 då det underlättar sopningen.

Container 23-24 oktober
Under höststädningshelgen kommer en container att stå uppställd för oss medlemmar att bli av med våra grovsopor. Lämna inte elektronik där (t ex dator- eller telefoniprylar, vitvaror, hushållsapparater, lampor, eller annat med sladd), eftersom det debiteras extra. Det finns behållare i 71:ans soprum för återvinning av elektronik. Containern ställs upp som vanligt på gångvägen vid vändplanen vid 71:ans port från lördag morgon till söndag kväll.

OBS! Utrensning i 67:ans cykelrum och barnvagnsförråd den 24 oktober I samband med gårdsdagen 24 oktober kommer det göras en utrensning i dessa lokaler. Märk din cykel, barnvagn, eller annat som står i dessa rum och tillhör dig med namn, lägenhetsnummer samt år 2021 så att det tydligt går att läsa detta hela dagen den 24:e. Det som inte märkts på detta sätt blir omhändertaget.

OBS Port 59! Utrensning av pulkor etc. i detta förråd den 24 oktober

I samband med gårdsdagen 24 oktober kommer det i detta rum att göras en utrensning av medlemmars tillhörigheter. Här är endast plats för permobil och rullator, samt några saker förvarade av styrelsen. Cyklar och barnvagnar skall ställas i portens avsedda cykel-/barnvagnsrum. Övriga saker som t ex pulkor, möbler eller annat som tillhör dig får du ställa i ditt privata källarförråd. Det som står kvar på städdagen kommer att slängas i containern.

/Styrelsen 2021-10-09

Föreningen byter bankgironummer

Föreningens ekonomiska förvaltare byter namn till Bonea Nabo och byter därför bankgironummer för hyresinbetalningar . Bonea Nabo har skickat ut information tillsammans med september månads hyrasavi, informationen har ni även här: BoNea info till medlemmar-hyresgäster.

Tänk på att logga in på www.nabo.se med ert bank-id och ändra hur ni fortsättningsvis vill ha hyres- och avgiftsavierna.

Föreningsbrev maj 2021

Nu finns nytt föreningsbrev ute med information till alla medlemmar. Brevet har ni fått i era brevlådor och finns att läsa här på webbplatsen. 

 

Årstämma 14 juni

Måndag 14:e juni kl 19:00 på innergården.
Kallelse med dagordning är distribuerad till brevlådorna. Nedan finns årsredovisningen.

Brf Viken 1 ÅR 2020 

Föreningslokalen renoverad och uppfräschad

Vi har under april renoverat badrummet, reparerat och fräschat upp hela lokalen. Nu går den att boka igen.  Man bokar via bokningstavlorna utanför tvättstugorna.  Läs mer om lokalen här

Styrelsen 2021-05-05

Container 30 april-2 maj

Under Valborgshelgen kommer en container att stå uppställd för oss medlemmar att bli av med våra grovsopor. Containern ställs upp som vanligt på gångvägen vid vändplanen vid 71:ans port från fredag till söndag kväll.

OBS! lämna inte elektronik eller miljöfarligt avfall där eftersom det debiteras extra (t ex kemikalier, oljor, målarfärg, batterier, dator- eller telefoniprylar, vitvaror, hushållsapparater, lampor, eller annat med sladd).

Det finns behållare för elektronikåtervinning i soprum 71. Annat el eller farligt avfall kan lämnas hos Solnas mobila miljöstation som är på plats på Frösunda Torg, torsdag jämna veckor kl 19.00-19.30

Styrelsen 2021-04-19

Lediga p-platser utomhus

Det finns lediga p-platser utomhus, priset är 500 kr/ mån. Här finns mer information och anmälan 

Styrelsen 2021-03-30

Renovering föreningslokalen

Nu börjar en lättare renovering av framförallt badrummet i föreningslokalen. Arbetet påbörjas 13 april. Den 5 maj öppnar vi lokalen för bokning igen.

Styrelsen 2021-04-12

Årsstämma den 14 juni 2021

OBS! Nytt datum. Ordinarie föreningsstämma i Brf Viken 1 kommer att hållas den 14 juni 2021. Tid och plats kommer att meddelas i kallelsen som, i enlighet med stadgarna, delas ut tidigast sex veckor och senast två veckor före stämmodatum.

Årsredovisningen kommer att delas ut till samtliga medlemmar tillsammans med kallelsen och även läggas ut på föreningens hemsida.

Motioner till stämman ska lämnas in till styrelsen senast den 18 april 2021. Detta kan göras via mejl till styrelsen@brfviken1.se eller lämnas i föreningens brevlåda i port 69.

— Styrelsen 2021-03-18

Ventilationsfilter

Hej

Nu är det dags att byta ventilationsfilter i fönstren. Läs mer i följande informationsblad

/Styrelsen 2021-03-16

Grantändning 2020

Tack till Smilla som sjöng så vackert på årets grantändning!

Föreningsbrev September 2020

Hej

Nu finns det ett nytt föreningsbrev att läsa: September 2020

/Styrelsen

Gå med i föreningens facebook-grupp

En facebook-grupp har skapats av en medlem så att vi som bor här i föreningen enkelt ska kunna kommunicera med varandra, dela information eller som en väg att erbjuda eller fråga efter hjälp . Vill du gå med i gruppen, sök efter Brf Viken 1, Frösunda, Solna och skicka en förfrågan om att gå med.

Denna facebook-grupp är inte en informations-kanal för styrelsen, så du måste inte gå med för att få relevant information. Styrelsens informationskanaler är fortsatt anslagstavlan i entréerna, utdelning i brevfack samt webben brfviken1.se

Har du inte hämtat din tagg?

Hör av dig till nycklar@brfviken1.se för att hämta din tagg.

Styrelsen 2020-07-01

Årsstämma flyttas till juni och vårens städdag ställs in

Vår årsstämma planerades i år till 23:e april, men pga corona-smittan skjuter vi på den så länge som det är möjligt enligt våra stadgar, dvs till slutet av juni. Årsstämman är den 30 juni. I enlighet med stadgarna kommer kallelse och årsredovisning för 2019 att delas ut i brevfacken 2-3 veckor före detta datum.

Årsredovisningen finns tillgänglig på hemsidan redan nu för den intresserade.  Årsredovisning 2019

Vårens städdag som hade planerats att äga rum sista helgen i april ställs in. Vi återkommer senare i vår med lista på saker som medlemmar gärna får ta sig an, en del av det vi brukar göra tillsammans på vårens städdag inför sommaren.  

Styrelsen 2020-04-08

Nytt passersystem i föreningen

Styrelsen har nu bestämt att installera ett nytt passersystem för att skapa ett säkrare och smidigare skydd till våra hus.
I korthet innebär detta att vi kommer byta ut våra koddosor på ytterdörrarna mot taggläsare och porttelefon på gatusidan, taggläsare på ytterdörrar mot gården, samtliga dörrar på soprum, tvättstugor och föreningslokal. Att komma in i porten enbart med kod kommer inte längre att gå, du måste använda tagg/accessbricka eller porttelefon.
Vi kommer även ha elektronisk bokning av tvättstuga där tvättstugorna sedan är låsta till den som bokat.
 
Systemet börjar installeras 3 mars och beräknas vara i full drift sista mars. Systemet kommer levereras av Dafo Security.
 
Mer information finns i era brevlådor. I informationen finns även en blankett ni behöver lämna in till oss den  10 eller 17 februari mellan 18.00-19.30.  Vid dessa tider finns även möjlighet att ställa frågor om systemet till Dafo Security.
 
Frågor redan nu? Maila till projekt@brfviken1.se
Läs mer om projektet här
 
Styrelsen 2020-02-05

Föreningsbrev Oktober 2019

Hej

Nu finns det ett nytt föreningsbrev att läsa: Oktober 2019

/Styrelsen