Untitled-122

Välkommen till grantändning med fika söndag 26/11 kl 15:00

Innan första advent kommer en gran att sättas upp på vår gård och vi kommer ha en gemensam grantändning med glögg och pepparkakor i år också. Information om detta sätts upp på anslags-tavlorna senare i november. Glöggen som serveras är alkoholfri och det kommer finnas något annat att dricka för barn.

Granresning 2017

Föreningsbrev oktober 2017

Hej nu finns ett nytt föreningsbrev för oktober. Läs det här: Brf Viken 1 – Foreningsbrev Okt 2017

Höststädning med fika och korvgrillning

Tack alla i den lilla tappra skara som deltog i årets höststädning den 22:e oktober. Tack Ulrika Imark som i styrelsen ansvarar för gården hade gjort ett jättebra schema med de arbetsuppgifter som behövdes göras kunde fördelas på ett enkelt och effektivt sätt.  Container för grovsopor fanns på plats under hela helgen som vanligt. Tyvärr var det en mindre skara av medlemmar som deltog denna gång men det fanns dock ett par nya ansikten vilket var trevligt. Vi lyckades få det viktigaste gjort. Nästa sammankomst är en gemensam grantändning i slutet av november.

BRF Viken 1 - Höststädning 2017-10-22

Föreningsbrev Juni 2017

Hej, nu finns ett nytt föreningsbrev att läsa: Juni 2017

Information om grilling, försvunna cyklar och rökning utomhus

Hej nu finns det information om vad vi bestämde om grillningen på årsstämman, vart din cykel är om den försvunnit från cykelrummet efter vårstädningen samt vad man bör tänka på om man röker utomhus vid husen.

Grill info 2017

Rökning 2017

— Styrelsen

Vårstädning 2017 avklarad

Vårstädningsdag 23 april
I som vanligt strålande vårväder hade vi städning av gården under två timmar i slutet av april. Stort tack till alla som medverkade! Förutom ni som gjorde alla insatser med att olja trämöbler, kratta och allt annat, tack till grillmästaren som grillade de goda korvarna med precision, Anne-Lie som tidigare år fått mycket beröm för fluffiga bullar som nu hade bakat en
utsökt sockerkaka, men kanske framförallt Ulrika som är gårdsansvarig i styrelsen som hade planerat eftermiddagen så bra att vi hann med massor på 1,5 timmar och fastighetsansvarige Lennart som assisterat Ulrika i förberedelserna. Härligt att se att våra ganska körsbärsträd och den helt nya magnoliabusken snart slår ut i blom och våren äntligen är här!
Vårstädning 2017 bild 1Vårstädning 2017 bild 2

Föreningsbrev April 2017

Hej, nu finns det senaste Föreningsbrevet för april 2017 att läsa. –Styrelsen

Informationsbrev om brandsäkerheten

Läs mer Informationsbrev om brandsäkerheten

Varning falska låsförsäljare

Läs mera om Varning om bluffande låsförsäljare! Ta alltid kontakt med styrelse om ni upptäcker något som inte verkar vara korrekt i våran förening.

Budget 2017 fastställd

Under nästa år kommer månadsavgifterna och hyran för parkeringsplatserna vara oförändrad. Som tidigare meddelats kommer ingen elavgift att debiteras under januari-juni när vi går över från årsvis förskottsdebitering till att betala kvartalsvis i efterskott. Informationsblad om detta delades ut i brevfacken i början av november och finns även att läsa på föreningens hemsida.

I slutet på oktober var det villkorsändringsdagar för 23,8 miljoner av föreningens lån. 13,8 miljoner bands på 5 år till 1,04% fast ränta, 5,2 miljoner bands på 5 år till 1,03% fast ränta och 3,3 miljoner bands på 1 år till rörlig ränta, för närvarande 0,60%. Föreningen har i dag lån på totalt 90,3 miljoner till en snittränta på 1,06%

Snöröjning

Trottoarer, gator och vändplatser runt vår fastighet röjs av kommunen. Gångvägar inne på gården samt på garagetak och utanför garageportar röjs av CEMI. De bevakar behovet av snöröjning och halkbekämpning och vid ett snödjup om cirka 5 cm påbörjas snöröjning inom 8 timmar utan avrop från föreningen. CEMI röjer även snö utanför portarna, men eftersom det kan dröja flera timmar finns under vintersäsongen spade och borste inne i portarna så att vi medlemmar kan hjälpas åt att hålla snöfritt. Skulle borste eller spade saknas i din port, låna tillfälligt i porten bredvid och kontakta styrelsen via mail på fastighet@brfviken1.se. Vid halka finns sand i lådor invid gångvägen vid vändplatserna nära portarna 57 och 71. Kommunen sätter ut dessa lådor ca 15/10 och tar in dem ca 15/4.

OBS
Var vänlig och tänk på andra när ni skottar. Idag var det flera bilister som hade lagt snön på trottoaren istället för att sprida ut den på gatan där den kan plogas bort av plogbilen. Det gjorde att det blev svårt för de som gick att ta sig fram. Samma gäller när ni skottar bort snö från bilarna, lägg inte snön på din grannes bilplats. Med andra ord visa omtanke.

Övergång till kvartalsvis elmätning

Vi kommer att förändra hur vi mäter elen från och med nästa år. Läs följande informationsblad Kvartalsvis elmätning om denna viktiga förändring och hur den påverkar dig.

Höststädningen med fika avklarat!

Tack alla som deltog i årets höststädning den 16:e oktober. Tack Ulrika Imark som i styrelsen ansvarar för gården hade gjort ett jättebra schema med de arbetsuppgifter som behövdes göras kunde fördelas på ett enkelt och effektivt sätt. Vi fick nya sängar monterade i föreningslokalen, löv krattades på gården, nya gårdsskyltar blev uppsatta, m.m. Städdagen avslutades med en gemensam fika vid grillplatsen. Vi hade cirka 1/4 av medlemmarna som deltog och hoppas att vi får lite mer folk vid nästa tillfälle. Tänk på att vi alla har hand om våran förening och detta är ett bra tillfälle att lära känna din granne.

fika-bordet-hoststadningen-2016-webb

Föreningsbrev September 2016

Hej, nu finns ett nytt föreningsbrev att läsa: September 2016

Renovering av soprummen klart

Hej!

Renoveringen av soprummen har gått mycket bra och vi är nu klara. Läs om vad som är kvar att göra och vad man inte ska göra: Renovering soprum v.29 juli 2016 

Information om arbetet kan läsas här: Renovering soprum v.27-28

Pågående och kommande arbeten nya kontorshuset Kvarter Hilton 7

PEABs senaste lägesrapport för byggnationen finns att läsa här: Hilton 7 – Lägesrapport för närområde Nr 2

Föreningsbrev Juni

Hej, nu finns ett nytt föreningsbrev att läsa: Juni 2016

Ny Fastighetsförvaltare fr.o.m. den 20 juni

Vi har nu skrivit avtal med en ny leverantör som kommer att sköta fastighetsskötsel och fastighetsförvaltning för vår förening, Fastighetsägarna Service AB.

Fastighetsägarnas service logo

De kommer att ta över detta från och med den 20 juni, så från det datumet kommer nya nummer för felanmälan att gälla. Anslag i entréer om kontaktuppgifter till fastighetsskötsel och felavhjälpning kommer bytas ut denna dag, samt även här på föreningens hemsida.

Information från PEAB och Vasakronan

Information från Vasakronan och PEAB om bygget på Gustav III:s boulevard 50, bl a information om under vilka veckor det sker verksamhet som kan verka störande.

Nu börjar vi bygga på Gustav III:s boulevard 50

Angående markarbeten på Gustav III:s boulevard 50

 

Vårstädning

Vårstädning och fika 17 april

Denna söndag samlas vi från kl 15 på gården för att hjälpas åt med lite vårstädning, men också för att kunna fika lite tillsammans. Vi håller på tills vi är färdiga, ca 2 timmar. Varmt välkomna!

 

Container 16-17 april

Under vårstädningshelgen kommer en container att stå uppställd för oss medlemmar att bli av med våra grovsopor. Lämna inte elektronik där, eftersom det debiteras extra. Det finns behållare i våra soprum för denna återvinning. Containern ställs upp som vanligt på gångvägen vid vändplanen vid 71:ans port från lördag morgon till söndag kväll.

 

Styrelsen 2016-04-05

Sänkning av månadsavgiften

Sänkning av månadsavgiften från januari 2016

Julen kommer tidigt i år!

Efter att ha arbetat med kostnadsnedskärning med fokus inte minst på de finansiella kostnaderna samt att vi har tagit fram en genomarbetad underhållsplan har vi i styrelsen uppnått besparingar med en långsiktig förutsägbarhet och stabilitet i ekonomin för föreningen.

Vi har bland annat refinansierat en stor del av föreningens banklån främst på medellång och lång sikt till mycket låga räntor. Dessa åtgärder medför att föreningens ekonomi bedöms vara mycket god över de kommande åren och vi ser därför att det finns ett utrymme för en sänkning av månadsavgiften med 10% med start i januari 2016.

Utöver detta har vi de senaste åren byggt upp en stor kassa, vilket gör att vi nu i december även kan göra en extra amortering, vilket i sin tur medför lägre finansiella kostnader framgent.

Vi kommer berätta mer om detta på föreningens årsstämma. Det preliminära datumet för den är 27 april. Vill du ha mer information innan dess är du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen.

Styrelsen 2015-12-17

Aktuellt

Ombyggnad av gångvägen på gården 5-16 oktober
Efter uppmaning från Brandförsvaret breddas gångvägen för att säkra att stegbil kan köra in om olyckan skulle vara framme.

För mer information se föreningsbrevet för oktober.

Under denna tid kommer tillgängligheten till gården att vara begränsad och arbete med maskiner kommer att ske på dagtid. Var uppmärksamma på eventuella gropar eller maskiner som kan bli kvar efter arbetsdagens slut.
För säkerhets skull, undvik gärna gården under den tid som arbetet pågår. Föräldrar, var också försiktiga så att inte barnen är i vägen eller skadas.

Höststädning och fika 18 oktober
Denna söndag samlas vi från kl 13 på gården för att
hjälpas åt med lite höststädning, men också för att fika tillsammans. Vi håller på tills vi är färdiga, ca 2 timmar.
Varmt välkomna!

Container 17-18 oktober
Under höststädningshelgen kommer en container att stå uppställd för oss medlemmar att bli av med våra grovsopor. Lämna inte elektronik där, eftersom det debiteras extra. Det finns behållare i våra soprum för dessa sopor. Containern står på gångvägen vid vändplanen vid 71:ans port från lördag morgon till söndag kväll.

Agenda 2015-16

 

Följande punkter står på styrelsens agenda för verksamhetsåret:

  1. Omsättning av fyra lån om sammanlagt ca 43,4 milj.kr
  2. Ommålning av träfasaderna på översta våningen mot söder
  3. Uppgradera gården och rabatter runt huset tillsammans med nya trädgårdspartnern CEMI
  4. Installera LED armaturer i del av garaget och i minst en port
  5. Ommålning av soprumsdörrar
  6. Målning av soprumsgolv

Nya avskrivningsregler för bostadsföreningar

Som vi nämnde vid senaste årsmötet och i årsrapporten för 2013 så har avskrivningsreglerna för bostadsföreningar ändrats. Det är ännu inte bestämt hur vi i Viken1 kommer redovisa för 2014, men nedan finns mer information om varför årsrapporten kan komma att se negativ ut och hur de större byggherrarna gör. Vi kommer inte att höja våra avgifter på grund av detta då de i nuläget täcker våra löpande kostnader, avsättning till framtida underhåll samt amortering på lån.

Läs mer här:

NCC

http://www.ncc.se/bostad/att-kopa-bostad/avskrivningar-i-bostadsrattsforeningar/

JM

http://www.jm.se/om-jm/nyhetsrum1/nyheter/2014-02/vad-betyder-jms-rekommendation-om-progressiva-avskrivningar-till-sina-bostadsrattsforeningar/

PEAB

http://www.peab.se/Om-Peab/Press-och-media/Nyhetsarkiv/Peab-borjar-med-linjar-avskrivning-for-bostadsrattsforeningar/

BESQAB

http://www.besqab.se/bostaeder/koepa-bostad/avskrivningar-brf/