Avlopp – Spolning av avloppsstammar
Avlopp – Stopp i badrummet
Balkonginglasning
Barnvagnsförvaring
Bredband
Cykelförvaring
Ekonomisk förvaltning
Elementen
Elförbrukning, elpriser och elavläsning
Fastighetsförvaltning
Flaggning
Förråd och förvaringsutrymmen
Grillning
Hemförsökring
Husdjur
Markiser
Namn på brevfack och dörr
Nycklar
Renovering och ombyggnad
Pantförskrivning
Parabolantenn
Rökning
Städning
Störningar från grannar
TV-abonnemang
Tvättstugor
Uthyrning i andra hand
Underhållsplan
Varmvatten
Ventilation och fläktar


Avlopp – Spolning av avloppsstammar

I vårt hus bör vi spola avloppsstammarna relativt ofta för att det inte ska bli stopp längst ned, med översvämning i lägenheter som följd. Vart femte år bör stammarna spolas via alla lägenheter och i halvtid via lägenheterna på första våningen och i markplan. Detta kommer sig av att vi längst ner i huset har en begränsad fallhöjd på avloppsstammarna. De går nästan horisontellt en bit så att fett och partiklar lättare kan ansamlas där. Tidigare utredning har visat att fallhöjden inte är mindre än vad reglerna anger samt att det skulle bli mycket kostsamt att bygga om detta, varför det på årsstämman 2012 beslutades att frekvensen på stamspolning längst ned i huset skulle ske oftare än den ursprungliga underhållsplanen angav. Senaste hela stamspolning genomfördes juni 2017.

För att undvika stopp i avloppsstammen, undvik att spola ned fett och partiklar som olja, smör, kaffesump, teblad och andra matrester.  Skrapa eller torka av tallrikar, pannor och kastruller istället för att skölja av dem. Om pappret slängs i matsoporna så kommer papper och fett sedan till nytta. Att använda varmvatten i diskhon och köra diskmaskin med vatten på hög temperatur minskar också sannolikheten för stopp. Med tanke på miljö och vattenbrist så bör vi undvika att använda mycket och varmt vatten och då blir det ännu viktigare att undvika spola ned fett och partiklar i avloppet.

Avlopp – Stopp i badrummet

Stopp i avlopp i badrum som uppstår innan avloppet når avloppsstammen är medlemmens ansvar att åtgärda. När detta händer är det oftast vid tvättmaskin, ibland i avloppsbrunnen vid dusch/badkar. I vissa lägenheter sitter utloppet från tvättmaskinen i ett rör som går ned i golvet bakom tvättmaskinen. Svämmar detta rör över är det inte fel på tvättmaskinen, utan man behöver flytta på den för att rensa i röret bakom den. Behöver du hjälp med detta kan du kontakta föreningens fastighetsskötare, men det sker då på din bekostnad. Se Felanmälan och skada.

Efter tretton år sedan huset byggdes kan packningarna i vattenlåset under dusch eller badkar ha försämrats, vilket gör att det är svårt att sätta tillbaka vattenlåsets insats efter en rengöring. Om detta har hänt kan man då i järn- eller bygghandel köpa en ny insats att sätta dit. Priset är ca 200-300 kr. Alternativt enbart köpa ny packning och byta den. Läs på ovansidan av vattenlåsets insats efter produktnumret på den du har, troligen är det RSK7133858.

Balkonginglasning

Fram till 14 augusti 2019 har bostadsrättsföreningen kunnat ha bygglov för inglasning av balkonger som medlemmarna kunnat använda när man skulle glasa in en balkong. Nu är reglerna i Solna stad sådana att varje person som vill glasa in en balkong behöver kontakta dem för att på egen hand ansöka om bygglovet för den balkong det gäller. Skicka först ett mail till styrelsen via fastighet@brfviken1.se med information om att ni kommer ansöka om bygglov och kontakta sedan kommunen. Länk till deras hemsida om bygglov finns härDen leverantör som bör anlitas för inglasningen är Lumon. De kan också svara på frågor om vad som behövs till ett bygglov.
www.lumon.se

Balkonger/terrasser högst upp har tidigare inte fått bygglov för inglasning av Solna stad.

Barnvagnsförvaring

Rum för förvaring av barnvagnar finns i varje trapphus. Pga brandskyddsreglerna får de inte förvaras i trapphusen.

Bredband

Vår bostadsrättsförening har ett gruppavtal med Bahnhof om leverans av bredband. 1000Mbit/s ingår därför i månadsavgiften. Kontakta Bahnhofs kundtjänst för att komma igång med din uppkoppling. För att aktivera ert Bahnhof konto för er lägenhet. Koppla in er WI-FI router med en nätverkssladd i vägguttaget. Koppla sedan upp en dator (helst med nätverkssladd) till WI-FI routern och gå till Bahnhofs registrerings sida (kommer upp första gången automatiskt) https://dhcp.bahnhof.se/ skapa ett konto och aktivera er enhet.

*** Om ni har svårt att få kontakt med Bahnhofs kundtjänst sänd ett email till internet@brfviken1.se och vår internet ansvarig i föreningen kan hjälpa er.

När du flyttar ut och ska avsluta abonnemanget så kan du antingen ringa till Bahnhofs kundtjänst på 010-510 00 00 eller skicka ett mail med uppsägning innehållande kundnummer/personnummer till kundservice@bahnhof.se.

Cykelförvaring

Det finns ett förvaringsrum för cyklar i varje uppgång samt cykelställ inne på gården. P g a brandskyddsreglerna får de inte förvaras i trapphusen. Om det är överfullt i ditt cykelrum och det finns utrymme i barnvagnsförrådet, ställ cykeln där om den inte står i vägen för barnvagnarna.

Ungefär vartannat år genomförs en välbehövlig utrensning i cykel- och barnvagnsrum i samband med vårstädningsdagen. Medlemmar ombeds märka sina saker i dessa rum. De saker som inte är märkta den dagen förvaras under 6 månader i ett låst förråd. Det som ingen har efterfrågat under dessa månader kan då avyttras.

Ekonomisk förvaltning

Vår ekonomiska förvaltare heter Nabo. Det är till dem du vänder dig om du har frågor angående din hyra. Via deras kundportal kan du logga in och se information om din lägenhet, skriva ut utdrag från lägenhetsregistret (vid försäljning eller som intyg till banken), skriva ut månadsavier samt uppdatera kontaktuppgifter i form av telefonnummer och mejladress och även ange om du vill ha månadsavierna på mail.

Du loggar in via deras Kundportal (nabo.se)  med ditt bankID.

Elementen

Elementen värms upp av fjärrvärme. Temperaturen regleras dels på varje element, men vattentemperaturen i dem regleras också via en för fastigheten gemensam givare som sitter utomhus i skuggan på norrsidan huset. Denna lösning innebär att det tar tid för uppvärmningen av elementen att komma igång när temperaturen utomhus sjunker mycket och hastigt, eller under perioder då temperaturen varierar mycket, framförallt vår och höst, eftersom det tar något dygn att värma upp det vatten som cirkulerar i alla elementen. Av liknande anledning upplevs lägenheterna ofta varma vid hastiga temperaturökningar utomhus under vinter, höst och vår. Läs mer här om: Kallras

Blir elementet inte tillräckligt varmt på vintern kan det bero på att nippeln som sitter innanför termostatvredet har fastnat. Det åtgärdas genom att man vrider termostaten helt i botten för att sedan vrida upp det till max och upprepar detta några gånger. Ovanpå de flesta element i lägenheten finns ett luftintag där luften sedan leds genom elementet och värms av det. Luftintaget döljs av en vit plåtlåda där ett luftfilter finns. Detta filter kan rengöras för förbättrad ventilation. Filter tillhandahålls av styrelsen då det är dags att byta. Öppna lådan genom att föra de två snäppena som sticker ut på varje sida plåtlådan utåt och öppna sedan lådan fram mot dig. Då ser du det svarta filtret.

Upplever du att det är för kallt inomhus, kontrollera detta:

  • Känn med handen om elementen är ljumma eller iskalla. Den typ av värmeelement som är installerade i vårt hus blir aldrig så heta som t ex el-element, men de ska inte vara iskalla om det är kallt ute. Om de fungerar rätt ska de vara något varmare nedtill än upptill.
  • Kontrollera så att möbler eller gardiner inte blockerar elementens spridning av värme i rummet.
  • Om det känns kallt i lägenheten, mät rumstemperaturen under några dagar. Den ska mätas mitt inne i rummet, ca en meter upp från golvet, inte vid fönster eller på golvet. Temperaturen ska inte gå under 21 grader långvarigt om du mäter på detta sätt. Gör den det, kontakta styrelsen.

Behöver du hjälp med att få ordning på element eller rengöring av filter kan du kontakta föreningens fastighetsskötare, men det sker då på din bekostnad så länge det inte är fel på värmesystemet, då det är föreningens ansvar. Se Felanmälan och skada.   

Elförbrukning, elpriser och elavläsning

Den enskilda medlemmen kan inte välja eget elavtal, det är bostadsrättsföreningen som har avtal med en leverantör till det ”uttag” som går till föreningens fastighet. Det händer att medlemmar får reklam från elleverantörer, men det går inte att teckna avtal som enskild medlem, så ignorera denna reklam.

Från och med januari 2017 debiteras lägenheternas elförbrukning i efterskott per kvartal. Mätvärdet på elmätaren som finns i klädkammaren registreras fyra gånger om året genom att Techem, ett företag vi anlitar, avläser den utanför huset via radiosändare. Förbrukningen i kWh sedan föregående mätning registreras och kostnaden som debiteras är sedan antal kWh gånger det genomsnittliga elpriset för den period förbrukningen gäller.

Kostnaden för el består av två komponenter: dels själva elen, dels en så kallad nätavgift där man betalar för infrastrukturen som transporterar elen hit. Nätavgiften som vi betalar till Vattenfall kan vi inte påverka. När det gäller priset för själva elen letar vi efter det ekonomisk mest fördelaktiga alternativet vad gäller leverantör och bindningstid. För tillfället har vi bedömt rörligt pris som det ekonomiskt mest fördelaktiga. Då enhetskostnaden för både el och nätavgift varierar månad för månad, varierar det genomsnittliga elpriset över tid. På vintern när vi förbrukar som mest el är den också som dyrast per kWh.

Radiosändaren som nämns ovan sitter fast på elmätaren med dubbelhäftande tejp. Skulle denna falla ned och hänga i sina sladdar, skaffa ny dubbelhäftande tejp och sätt upp den på sidan av elmätaren där den fäster lättast. Kontakta den fastighetsansvarige i styrelsen om du behöver dubbelhäftande tejp till detta.

Kostnaden för el debiteras enligt nedan:

Förbruknings-perioden…

…fördelas på månadsavierna Avläsningsdag mätare Månadsavierna skickas ut

nov-dec-jan

april-maj-juni 30 januari

mitten av mars

feb-mars-april

juli-aug-sept 30 april

mitten av juni

maj-juni-juli

okt-nov-dec 31 juli

mitten av sept

aug-sept-okt jan-feb-mars 31 oktober

mitten av dec

Det bästa hade varit om information om förbrukning av varmvatten och el fanns med på månadsavin. Med de IT-system som vår ekonomiska förvaltare Bonea har går det enbart att göra det om föregående kvartals förbrukning faktureras på en och samma månadsavi. Vi bedömde det bättre att få kostnaden av el-förbrukningen utslagen över tre månader. Då behöver Bonea använda sig av ett annat aviseringssystem som gör att de inte kan addera informationen om förbrukning på avin.

För att räkna ut förbrukningen kan man då istället…

  1. Ta summan av avgifterna för en viss period på månadsavierna enligt tabellen ovan och dividera med aktuellt pris på el resp varmvatten. El-priserna anges nedan och uppdateras några veckor efter avläsningsdagen. För varmvattenpris, se denna rubrik.
  2. Logga in på sin personliga kundportal hos Techem där man kan följa lägenhetens förbrukning av el och varmvatten över tid. Inloggninsguppgifter delades ut till alla lägenheter i juli 2017. Kontakta styrelsen om du saknar dem. Förbrukningen uppdateras på denna portal redan kort efter avläsningsdagen.

Aktuellt elpris för tidigare 3-månadersperioder har varit:
–  feb-mars-april 2015: 0,9986 kr/kWh
–  maj-juni-juli 2015: 0,8605 kr/kWh
–  aug-sept-okt 2015: 0,9226 kr/kWh
–  nov-dec 2015-jan 2016: 1,1805 kr/kWh
–  feb-mars-april 2016: 1,1059 kr/kWh
–  maj-juni-juli 2016: 1,0440 kr/kWh
–  aug-sept-okt 2016: 1,1135 kr/kWh
–  nov-dec 2016-jan 2017: 1,3874 kr/kWh
–  jan 2017: 1,3586 kr/kWh
–  feb-mars-april 2017: 1,2839 kr/kWh
–  maj-juni-juli 2017: 1,1068 kr/kWh
–  aug-sept-okt 2017: 1,1854 kr/kWh
–  nov-dec 2017-jan 2018: 1,4214 kr/kWh
–  feb-mars-april 2018: 1,5279 kr/kWh
–  maj-juni-juli 2018: 1,4083 kr/kWh
–  aug-sept-okt 2018: 1,5408 kr/kWh
–  nov-dec 2018-jan 2019: 1,7934 kr/kWh
–  feb-mars-april 2019: 1,5901 kr/kWh
–  maj-juni-juli 2019: 1,2537 kr/kWh
–  aug-sept-okt 2019: 1,3302 kr/kWh
–  nov-dec 2019-jan 2020: 1,5082 kr/kWh
–  feb-mars-april 2020: 1,1938 kr/kWh
–  maj-juni-juli 2020: 1,0279 kr/kWh
–  aug-sept-okt 2020: 1,2133 kr/kWh
–  nov-dec 2020-jan 2021: 1,4891 kr/kWh
–  feb-mars-april 2021: 1,4781 kr/kWh
–  maj-juni-juli 2021: 1,2629 kr/kWh
–  aug-sept-okt 2021: 1,5247 kr/kWh
–  nov-dec 2021-jan 2022: 2,1908 kr/kWh
–  feb-mars-april 2022: 2,1337 kr/kWh
–  maj-juni-juli 2022: 1,9427 kr/kWh
–  aug-sept-okt 2022: 2,7964 kr/kWh
–  nov-dec 2022-jan 2023: 3,7519 kr/kWh
–  feb-mars-april 2023: TBD kr/kWh

Företaget Techem sköter avläsningen av el- och varmvattenförbrukning. Om du undrar om mätarna och deras funktion, kontakta deras kundservice via mail till kundservice@techem.se eller tel 010-202 28 00 (knappval 1) mellan kl 9-13.

Vid en försäljning av en bostadsrätt i föreningen är det upp till säljare och köpare att avgöra hur reglering av kostnaden för elförbrukning skall ske. Om man läser av värdet på elmätaren på tillträdesdagen kan man när elpriset uppdateras ovan räkna ut den andel av el-kostnaden för kvartalet som tillfaller före resp efter tillträdesdagen, och se i tabellen ovan där debiteringen sker. Mäklaren kan vara behjälplig i denna uträkning om ni önskar. Se även ”Varmvatten” här under A-Ö.

Fastighetsförvaltning

Effekt AB utför fastighetsskötseln i föreningen. För kontaktuppgifter till dem, se punkten Felanmälan/skada. För att ge synpunkter på fastighetsskötseln, kontakta den fastighetsansvarige i styrelsen.

Flaggning

Flaggning på gården sker normalt vid allmänna flaggdagar. Flaggan kan även lånas för att hissas även vid andra speciella tillfällen. Kontakta någon i styrelsen.

Förråd och förvaringsutrymmen

Till varje lägenhet hör ett källarförråd. För cyklar och barnvagnar finns dessutom särskilt anvisade utrymmen i varje port. Det finns även extra förrådsutrymmen att hyra. Det finns:
XS: 2-2,5 m2, 100-150 kr/mån, 2 st
S: 3,5-4,5 m2, 200 kr/mån, 12 st
M: 5-5,5 m2, 300 kr/mån, 5 st
L: större än 8 m2, 400-600 kr/mån, 3 st

För att ställa dig i kö till extraförråd maila till styrelsen@brfviken1.se. Ange:
– Lägenhetsnummer
– Namn
– Mobilnummer
– Vilket/vilken storlek på förråd som önskas hyra: XS, S, M och/eller L
Sedan 16 april 2019 debiteras en avgift på 200 kr för att ställa sig i kön.

Uppsägningstiden regleras av hyreskontraktet och är innevarande månad + tre månader. Skicka mail om att du önskar säga upp förrådet till styrelsen@brfviken1.se  med information om förrådets nummer samt ditt namn, lägenhetsnummer och telefonnummer.

Grillning

Vi har en stor grillplats inne på gården där många brukas samsas och grilla en stor del av grillsäsongens dagar. Använd gärna våra två stora grillar. Efter grillning är det självklart att man städar upp efter sig och slänger sopor och avsvalnad aska i soprum. Grillning på balkong, terrass, uteplats eller annan plats inne på gården är ej tillåten.

Hemförsäkring – Bostadsrättstillägg

Till sin hemförsäkring måste varje medlem ha ett så kallat ”bostadsrättstillägg”. I vissa bostadsrättsföreningar ingår denna ansvarsförsäkring i månadsavgiften, men inte i vår. Om det i en lägenhet skulle hända något som åsamkar fastigheten eller grannars lägenheter skada täcks inte detta av den vanliga hemförsäkringen, den täcker bara den skada som uppstår i ditt eget hem och på din egendom. Vid t ex vattenskada, problem med avlopp, renovering eller ohyra kan det därför handla om stora belopp för den som inte har bostadsrättstillägget knutet till sin försäkring.

Se även punkten Felanmälan och skada.

Husdjur

För att ha ormar och ödlor i lägenheten krävs tillstånd av kommunens miljökontor och av styrelsen. För övriga husdjur, se föreningens trivselregler.

Markiser

Uppsättning av markiser får endast ske efter styrelsens godkännande. Den av föreningen godkända markisfärgen är Sandatex 15/93, kulör: naturfärgad.

Namn på brevfack och dörr

Namn på brevfack, informationstavla och utanför dörren får vara de som äger lägenheten eller är folkbokförda där.
För att ändra eller lägga till namn på skyltarna om någon ytterligare har mantalsskrivit sig i lägenheten, sänd ett personbevis till styrelsen som styrker detta. Om ytterligare person köper in sig på del av lägenheten kommer denna information automatiskt till föreningen och namnskyltar uppdateras.

Har ni frågor skicka mail till nycklar@brfviken1.se

På brevfackets namnskylt anges antingen ingen reklam (med rött), eller att man önskar reklam (med grönt). Du kan själv byta mellan grön och röd markering om reklam: öppna brevfacket och från insidan av luckan, pilla loss platshållaren till namnskylten och vänd på namnskylten.

Nycklar

Av säkerhetsskäl är föreningens nycklar till lägenheter och källardörrar kopieringsskyddade och beställning av nya nycklar kan endast göras via styrelsen. Borttappade eller stulna nycklar skall anmälas till polisen. En kopia av polisanmälan skall lämnas till styrelsen.

Taggar/passerbrickor hanteras av nyckelansvarig i föreningen. Vill du köpa fler taggar, ändra på något i porttelefonen eller har frågor kontakta nycklar@brfviken1.se

Brevfacksnycklar kan du kopiera själv om du behöver fler. Har du problem att komma in i ditt brevfack, kontakta nyckelansvarige i styrelsen.

Renovering och ombyggnad

Ansökan av ombyggnad behöver godkännas av vår BRF:s fastighetsförvaltare för att kunna beslutas av styrelsen. Tiden det tar för dem att sätta sig in i ärendet och därefter att styrelsen beslutar på nästkommande styrelsemöte är vanligtvis sammanlagt 1-2 månader. För mer information läs på sidan: Ombyggnad lägenhet

Pantförskrivning

När bostadsrätten skall pantförskrivas måste vår ekonomiska förvaltare BoNea underrättas, se rubriken ”Ekonomisk förvaltare” här ovanför. Detta sker normalt av den bank som har bostadsrätten som pant för ett lån.

Parabolantenn

En parabol eller annan yttre TV-antenn får inte fästas i fasaden eller räcke. Den får endast ställas på golvet på balkong, terrass eller på uteplatsen.

Rökning

I våra trivselregler står det att vid rökning på balkong/uteplats skall vederbörlig hänsyn tas till grannar. Rökning är dessvärre något som kan ge upphov till irritation grannar emellan. Vi vill därför uppmana er rökare att tänka på följande:

  • Ta hand om dina fimpar och släng dem inte på marken på gården eller vid gångvägen vid vändplanerna. Det ser inte trevligt ut och barn och hundar ska inte behöva komma i kontakt med fimparna.
  • Om du röker utomhus, stå inte nära fönster med ventilationsinsug under fönsterblecket, framförallt inte inne i hörnen av gården där tobaksröken letar sig in i sovrum ända till de översta våningarna. Bästa platsen att röka på ute är på trottoaren på utsidan huset. Här blåser röken bort på ett helt annat sätt än inne på gården.
  • Om du röker på en balkong ovanför en uteplats, se så att inte fimparna blåser ned på uteplatsen nedanför. Framförallt en av uteplatserna får ofta plocka fimpar på sin gräsmatta.

Om du som rökare har förslag eller synpunkter på hur vi kan underlätta för er, maila oss gärna på styrelsen@brfviken1.se.

Städning

utför städningen av våra gemensamma ytor. Dessa städas med följande frekvens:
– Entréer, våningsplan, trapphus och hissar: en gång per vecka
– Tvättstugor: varannan vecka
– Föreningslokal: varannan vecka
– Källarkorridorer, trappräcken, armatur, lister, element mm: en gång per kvartal
För att ge synpunkter på städningen, kontakta personen i styrelsen ansvarig för städningen.

Störningar från grannar

Boende i flerbostadshus kräver att man tar hänsyn till de kringboende. Om grannarna av någon anledning stör bör bostadsrättsinnehavaren i första hand själv ta kontakt med dessa grannar för att komma till rätta med problemet. Enligt 7 kap. 9 &sekt; bostadsrättslagen (1991:614) är bostadsrättsinnehavaren ”skyldig att när han använder lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom eller utanför huset. Han skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar.”
Vid upprepande problem och störningar finns möjlighet att tvångsförsälja lägenheten. Se föreningens stadgar.

TV-abonnemang

Kabel-TV levereras i föreningen av ComHem. Deras abonnemang ”Medium 8 favoriter” ingår i månadsavgiften. Det innebär att 10 fasta kanaler ingår, samt att man kan addera ytterligare 8 valfria kanaler. De kanaler som ingår är SVT:s kanal 1 och 2, SVT24, Barn- och Kunskapskanalen, samt kanal 1 och 2 i HD, och dessutom 4:an, 6:an, Axess TV och Fox.

När du flyttar in, kontakta ComHems kundtjänst för att erhålla en digitalbox och välja dina 8 kanaler. Kontakta dem även om du vill byta kanaler, ha ett annat abonnemang eller råd om typ av digitalbox. Föreningens medlemmar har reducerat pris på ComHems andra abonnemang. Till exempel kostar normalt TiVo-tjänstens abonnemang av medium storlek normalt 279 kr per månad, medan vi betalar 129 kr (uppgifter från oktober 2015). Telefon till ComHems kundtjänst är 0775-171720 eller 90 222. Här kan du erhålla kundnummer och lösenord så att du kan logga in på Mina sidorhos ComHem och lägga till eller ändra bland dina kanaler. Mer information om utbudet och priser finns på deras hemsida.

Tänk även på att ringa ComHems kundservice när du flyttar ut för att avsluta abonnemanget. Även om avgiften betalas via föreningen, står alla abonnemang i de boendes namn. Om du har beställt abonnemanget innan 2014-05-01 gäller tre kalendermånaders uppsägningstid. Om det är beställt senare gäller en månads uppsägningstid.

Om du inte vill ha säljsamtal från dem, kontakta deras kundservice.

Tvättstugor

Det finns två gemensamma tvättstugor i föreningen, i portarna 57 och 69. Nya tvättmaskiner och torkskåp installerades 2015 och 2016. Även torktumlare och mangel finns i båda tvättstugorna. För att ge synpunkter på tvättstugorna, kontakta personen i styrelsen ansvarig för städningen.

Tvättpass bokas med din tagg via bokningstavlor utanför tvättstugorna eller via webbokningen.

Uthyrning i andra hand

Vid uthyrning i andra hand ska en förfrågan skickas till styrelsen för godkännande innan uthyrning kan ske. Tillstånd för att hyra ut i andra hand ges för ett år i taget. För varje år blir det svårare att erhålla godkännandet. Att inte anmäla andrahandsuthyrning kan enligt stadgarna leda till tvångsförsäljning av lägenheten. Du hittar blankett till ansökan att fylla i här.

Underhållsplan

En av styrelsens viktigaste uppgifter är att sköta och underhålla fastigheten så att det är trevligt att bo här nu, men också så att underhållet planeras så att fastighetens värde fortsätter att hålla och att inga oförutsedda kostsamma reparationer behöver göras av framtida boende. Styrelsen har en underhållsplan som i år (2015) sträcker sig fram till 2034. Den avgör vilken summa som behöver avsättas i bokföringen till kommande års underhåll. Planen är ett levande dokument och inför varje år och varje beslut prövas om aktiviteten behövs göras nu eller kan skjutas på. Är du medlem och vill ta del av underhållsplanen, kontakta någon i styrelsen.

Varmvatten

Sedan 2011 mäts och debiteras förbrukning av varmvatten per lägenhet efter ett beslut på årsstämman året innan.

Mätare är monterade på varmvattenledningarna under diskhon i köket och i badrum och ev toalett där de kan avläsas visuellt. Mätvärdena registreras fyra gånger om året genom att ett företag vi anlitar avläser dem och elförbrukningen utanför huset via radiosändare. För tidpunkter för avläsning och debitering se tabell under ”Elförbrukning, elpriser och elavläsning”. Kostnaden är 60 kr/m3, en avgift som ligger fast över tid. Den reella kostnaden för att värma upp vattnet går inte att räkna ut exakt. Både varmvattnet som kommer ur kranarna och varmvattnet som cirkulerar i elementen under den kalla delen av åren värms upp av fjärrvärmen, men det går inte att avläsa hur stor andel av fjärrvärmen som värmer upp kranvattnet och hur stor del som värmer upp elementen. Priset för fjärrvärme varierar dessutom kraftigt under året. 60 kr/m3 baseras därför på att kostnaden för föreningens totala förbrukning av varmvatten vid tiden för införandet av debitering av individuell förbrukning skulle motsvaras av den procentuella sänkning av månadsavgifterna som då gjordes.

Vid en försäljning av en bostadsrätt i föreningen är det upp till säljare och köpare att avgöra hur reglering av kostnaden för varmvattenförbrukning skall ske. Föreningen kan vara behjälplig i att förse säljare och köpare med mätvärden kommande avläsningsdag (se datum ovan i texten samt debiteringstillfällen under ”Elförbrukning” här under A-Ö). Om man läser av värdena på mätarna på tillträdesdagen kan man då räkna ut den kostnad för vattenförbrukning som kommer att debiteras kommande kvartal. Maila till styrelsen@brfviken1.se vid tidpunkten för nästföljande avläsningsdag och ange lägenhetsnummer.

Varmvattenförbrukningen framkommer inte på månadsavin fr om juli 2017, enbart totalkostnaden. För att räkna ut förbrukningen, ta summan av varmvatten-avgifterna för en viss period på månadsavierna enligt tabellen i ”Elförbrukning” under A-Ö och dividera med 60 kr/m3.

Företaget Techem sköter avläsning av el- och varmvattenförbrukning. Om du undrar om mätarna och deras funktion, kontakta deras kundservice via mail till kundservice@techem.se eller tel 010-202 28 00 (knappval 1) mellan kl 9-13. Mätarna är mekaniska flödesmätare som inte kan snurra fortare än flödet i röret. Om du upplever att varmvattenförbrukningen ökat mycket beror det antingen på att det har varit en reell ökning, eller att det finns en vattenläcka mellan mätaren och kranen.

Ventilation och fläktar

Ventilationssystemet består av en fläkt på vinden i varje trappuppgång som skapar et utsug av luft genom köksfläkt och ventilationskanaler i badrum, toaletter och klädkammare. Draget är anpassat till de lägenheter som finns i portuppgången. Det är därför förbjudet att byta ut köksfläkt eller ändra ventilation i badrum eller klädkammare eftersom det kommer påverka dina grannars ventilation. Förutom att deras utsug decimeras kraftigt, kan det till och med orsaka att matos etc blåses ut hos dem.

För att erhålla optimal ventilation är det viktigt att rengöra filtret i köksfläkten ofta, minst en gång per månad om du lagar mat ofta. Det gör du genom att ta loss hållaren på undersidan av fläkten och tvätta bort fett och damm ur filtret med diskmedel i hett vatten, alternativt liggande i filterhållaren lägga det i övre korgen i diskmaskinen och tvätta det där. Man kan också köpa nytt filter. De säljs i några affärer som säljer vitvaror eller dess tillbehör, till exempel:
http://www.luftbutiken.se/alla-filter/5606-futurum-200-polyesterfilter.html
http://www.jula.se/catalog/hem-och-hushall/koksmaskiner/vitvaror/koksflaktar/flaktfilter-800097/

För optimal ventilation i lägenheten behöver även filtren i luftintagen ovanför elementen rengöras eller bytas ut, se punkten ”Elementen”.

Föreningen är enligt lag skyldig att vart 6:e år genomföra regelbundna Obligatoriska Ventilations Kontroller (OVK)  och behöver då tillträde till samtliga lägenheter för att mäta att luftflödet är korrekt i hela fastigheten. Då kontrolleras även att fläktarna på vinden fungerar som de ska. Detta genomfördes senast våren 2017, då även en välbehövlig rengöring av ventilationskanaler och fläktar genomfördes.