Brandskyddsregler

Från och med 1 januari 2005 har bostadsrättsföreningen ansvar för det totala brandskyddet i fastigheten. Detta innebär att:

  • I lägenheten får ingen brandfarlig vätska förvaras. I källarförråd får högst 5 (fem) liter brandfarlig vätska och därutöver högst en tub till ett mindre gasolkök förvaras.
  • Gasoltuber för till exempelvis husvagnar får endast förvaras på balkong eller terras, inte på uteplats i markplan. Högst två stycken (typ P 11) per lägenhet.
  • Kontroll av att behövlig sotning ska utföras.
  • Styrelsen har ett kontrollansvar för de lokaler som föreningen hyr ut, så att gällande regler följs. Styrelsen ansvarar också för att besiktningar utförs årligen av hissar och garageport
  • Entréer och trapphus får inte belamras med mattor, barnvagnar eller annat som kan vara brännbart eller utgöra hinder vid utrymning i ett rökfyllt trapphus.
  • I händelse av brand får inte hissen användas, utan evakuering skall ske via trapporna.

Vår gångväg inne på gården har förstärkts till en bredd av 3 meter till och med det inre norra hörnet för att en stegbil/brandbil ska kunna åka in här om olyckan är framme.

  • Läs mer här om vad Räddningsverket säger om hur du kan skydda dig och dina grannar mot brand.
  • Läs mer här om vad Räddningsverket säger om hur du kan skydda ditt hem mot bränder.

Brandvarnare

Alla lägenheter har utrustats med brandvarnare av föreningen. Lägenhetsinnehavaren ansvarar för regelbunden kontroll av funktionen samt batteribyte vid behov.