Boendeparkering

För att ansöka om boendeparkering på gatorna i Frösunda, kontakta Solna Stad. www.solna.se

Parkerings- och garageplatser

Föreningen har relativt många parkerings- och garageplatser i det fristående parkeringshus vi äger. Vi disponerar 31 p-platser utomhus som kostar 500 kr per månad och 42 garageplatser i låst kallgarage som kostar 870 kr per månad. Det finns dessutom ett fåtal extra breda garageplatser som kostar 1 100 kr per månad samt 2 platser i garage till MC/moped/vespa som kostar 230 kr per månad. Vi hyr för närvarande ut 10 parkerings- och 37 garageplatser till närliggande BRF Kullen.

Vi har betydligt kortare kötider till parkering och garage än andra BRF:er i Frösunda. Den som stod först i kön den 15 augusti 2017 anmälde sig:
för p-plats:             2017-01-09
för garageplats:      2016-08-16

Kontakta vår ekonomiska förvaltare Bonea för att ställa dig i kön. Tel: 040-631 30 50. Mail: info@bonea.se. Förutom ärendet, ange:
– Föreningens namn: Viken 1
– Lägenhetsnummer
– Namn
– Mobilnummer