Boendeparkering

För att ansöka om boendeparkering på gatorna i Frösunda, kontakta Solna Stad. www.solna.se

Parkerings- och garageplatser

Föreningen har parkerings- och garageplatser i det fristående parkeringshus vi äger. Platser och kostnad:

  • 27 platser utomhus;  540 kr per månad
  • 41 platser i låst kallgarage;  940 kr per månad
  • fåtal extra breda platser i låst kallgarage; 1 10 kr per månad
  • 2 platser i låst kallgarage till MC/moped/vespa; 250 kr per månad

Vi hyr för närvarande ut 10 parkerings- och 38 garageplatser till närliggande BRF Kullen.

Laddutrustning för elbilar och laddhybrider

Tolv av våra garageplatser har laddutrustning för elbilar och laddhybrider.  Dessa platser kostar utöver garagehyran 200 kronor per månad plus förbrukad el. Elen debiteras kvartalsvis  med individuell debitering.

Är du intresserad av laddplats och redan har en garageplats, kan du byta garageplats så att du får tillgång till laddplats. Om du inte har en garageplats måste du först stå i den ordinarie kön för garageplats innan du kan få tillgång till en garageplats med laddutrustning.
Om alla garageplatser med laddutrustning är uthyrda så får du stå i elbilskön för nästa lediga plats.

Anmälan till parkeringskö och uppsägning av p-platsen

Vi har betydligt kortare kötider till parkering och garage än andra BRF:er i Frösunda. Förnärvarande är det bara någon enstaka medlem i kön till parkering ute och ca 1år för en plats inne i garaget.

För att ställa dig i kö till parkering maila till styrelsen@brfviken1.se. Ange:
– Lägenhetsnummer
– Namn
– Mobilnummer
– P-plats på garagetaket eller inne i garaget, alternativt parkering för mc/vespa
– För garageplats: om elbilsladdning och/eller extra bred plats önskas

Sedan 16 april 2019 debiteras en avgift på 200 kr för att ställa sig i kön. Uppsägningstiden regleras av hyreskontraktet och är innevarande månad + tre månader. Skicka mail om att du önskar säga upp parkeringen/förrådet till styrelsen@brfviken1.se  med information om parkeringens/förrådets nummer samt ditt namn, lägenhetsnummer och telefonnummer


Laddutrustning