Årsstämma den 14 juni 2021

OBS! Nytt datum. Ordinarie föreningsstämma i Brf Viken 1 kommer att hållas den 14 juni 2021. Tid och plats kommer att meddelas i kallelsen som, i enlighet med stadgarna, delas ut tidigast sex veckor och senast två veckor före stämmodatum.

Årsredovisningen kommer att delas ut till samtliga medlemmar tillsammans med kallelsen och även läggas ut på föreningens hemsida.

Motioner till stämman ska lämnas in till styrelsen senast den 18 april 2021. Detta kan göras via mejl till styrelsen@brfviken1.se eller lämnas i föreningens brevlåda i port 69.

— Styrelsen 2021-03-18

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.