Byte av vattenmätare

Lite drygt 10 år har hunnit passera sedan föreningen på en föreningsstämma beslutade att installera vattenmätare i samtliga lägenheter. Livslängden på dessa vattenmätare är 10 år. När vi nu passerat de 10 åren så har vi vid våra avläsningar kunnat konstatera att fler och fler vattenmätare antingen slutat avge ett värde alternativt skicka mycket konstiga och felaktiga värden. Styrelsen har därför beslutat att i samtliga lägenheter byta ut de nu installerade vattenmätarna. 

Utbytet kommer att utföras av entreprenören Techem IMD Sverige AB och påbörjas den 16 oktober. Ungefär en vecka innan kommer Techem IMD att göra en mer detaljerad avisering.

Vid den nyligen gjorda OVK kontrollen så fick vi som föreningen stort beröm för att vi lyckades med en nästan 100% tillgänglighet (97%), dvs entreprenören kunde kontrollera nästan alla lägenheter i fastigheten. 

I detta fall måste vi som ni förstår komma upp till 100%. Låt oss hjälpas åt för att säkra detta. 

Om ni kommer att vara bortresta under en dryg vecka från den 16 oktober så ber vi er att fundera lite över hur entreprenören kan få tillgång till er lägenhet. Kan ni lämna nyckeln till någon granne eller finns det någon anhörig som kan öppna lägenheten den aktuella dagen? 

En möjlighet som i begränsad omfattning tillämpats är att man på morgonen den aktuella dagen lämnat nycklar i det egna postfacket som sedan returneras tillbaka till ert postfack samma dag efter att kontrollen gjorts. 

Om man väljer att lägga nyckeln i sitt postfack så måste den märkas upp ordentligt och läggas i ett kuvert. Föreningen tar inte något ansvar för nycklar som läggs i postfacket. 

Vid eventuella frågor kontakta fastighet@brfviken1.se

Styrelsen 2023-09-29

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.