Fördröjd debitering av elförbrukning

Efter installationen av solceller har det uppstått en fördröjning i Vattenfalls fakturering av el- och nätavgifter. Detta är fullt normalt enligt Vattenfall men de kan tyvärr inte säga när faktureringen kommer igång igen.

Detta innebär att föreningens vidaredebitering av medlemmarnas elkostnader också blir försenad. På avierna för oktober som skickas ut inom någon vecka kommer det därför inte att finnas någon kostnad för elförbrukning.

Vi beklagar självfallet detta och återkommer så snart vi kan om när elkostnaden kan debiteras.

Eventuella frågor kan skickas till styrelsen@brfviken1.se

If you don´t understand Swedish we recommend you to use Google Translate or similar tool. If you still have question please send an email to styrelsen@brfviken1.se

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.