Föreningen byter bankgironummer

Föreningens ekonomiska förvaltare byter namn till Bonea Nabo och byter därför bankgironummer för hyresinbetalningar . Bonea Nabo har skickat ut information tillsammans med september månads hyrasavi, informationen har ni även här: BoNea info till medlemmar-hyresgäster.

Tänk på att logga in på www.nabo.se med ert bank-id och ändra hur ni fortsättningsvis vill ha hyres- och avgiftsavierna.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.