Föreningsstämma 1 juni – Motioner senast 12 mars

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas den 1 juni. Tid och plats kommer att meddelas i kallelsen som, i enlighet med stadgarna, delas ut tidigast sex veckor och senast två veckor före stämmodatum. 

Årsredovisningen kommer att delas ut till samtliga medlemmar tillsammans med kallelsen.

Motioner till stämman skall lämnas till styrelsen senast den 12 mars. Motioner kan lämnas per mejl (styrelsen@brfviken1.se) eller lämnas i föreningens brevlåda i port 69. Tänk på att vara tydlig med vilket beslut du vill att stämman ska fatta. 

Styrelsen 2023-01-26

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.