Föreningsstämma den 30 maj

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas den 30 maj. Tid och plats meddelas i kallelsen som delas ut tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Motioner till stämman ska inkomma till styrelsen senast 14 april, gärna via mejl (se nedan). Det går även bra att lämna motioner i föreningens brevlåda i port 69. Tänk på att vara tydlig med vilket beslut du vill att stämman ska fatta.

/Styrelsen

 styrelsen@brfviken.se

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.