Föreningsstämma den 5 maj 2022

Ordinarie föreningsstämma i Brf Viken 1 kommer att hållas den 5 maj 2022. Tid och plats kommer att meddelas i kallelsen som, i enlighet med stadgarna, delas ut tidigast sex veckor och senast två veckor före stämmodatum.

Årsredovisningen kommer att delas ut till samtliga medlemmar och även läggas ut på föreningens hemsida.

Motioner till stämman ska lämnas in till styrelsen senast den 13 mars 2022. Detta kan göras via mejl till styrelsen@brfviken1.se eller lämnas i föreningens brevlåda i port 69. Tänk på att vara tydlig med vilket beslut du vill att stämman ska fatta.

–Styrelsen 2022-02-13

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.