Gårdsdag 24 oktober med korvgrillning och fika

Denna söndag samlas vi från kl 15gården för att hjälpas åt med lite höststädning, men också för att kunna träffas och fika tillsammans. Vi håller på tills vi är färdiga, ca 2 timmar. Varmt välkomna!

Sopning garagetak 24 oktober
I samband med höststädningen kommer löv och skräp att sopas upp från garagetaket med sopborstar. Flytta gärna din bil från garagetaket mellan kl 15-17 då det underlättar sopningen.

Container 23-24 oktober
Under höststädningshelgen kommer en container att stå uppställd för oss medlemmar att bli av med våra grovsopor. Lämna inte elektronik där (t ex dator- eller telefoniprylar, vitvaror, hushållsapparater, lampor, eller annat med sladd), eftersom det debiteras extra. Det finns behållare i 71:ans soprum för återvinning av elektronik. Containern ställs upp som vanligt på gångvägen vid vändplanen vid 71:ans port från lördag morgon till söndag kväll.

OBS! Utrensning i 67:ans cykelrum och barnvagnsförråd den 24 oktober I samband med gårdsdagen 24 oktober kommer det göras en utrensning i dessa lokaler. Märk din cykel, barnvagn, eller annat som står i dessa rum och tillhör dig med namn, lägenhetsnummer samt år 2021 så att det tydligt går att läsa detta hela dagen den 24:e. Det som inte märkts på detta sätt blir omhändertaget.

OBS Port 59! Utrensning av pulkor etc. i detta förråd den 24 oktober

I samband med gårdsdagen 24 oktober kommer det i detta rum att göras en utrensning av medlemmars tillhörigheter. Här är endast plats för permobil och rullator, samt några saker förvarade av styrelsen. Cyklar och barnvagnar skall ställas i portens avsedda cykel-/barnvagnsrum. Övriga saker som t ex pulkor, möbler eller annat som tillhör dig får du ställa i ditt privata källarförråd. Det som står kvar på städdagen kommer att slängas i containern.

/Styrelsen 2021-10-09

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.