KALLELSE extra föreningsstämma 15 juni

Medlemmarna i BRF Viken 1 kallas till extra föreningsstämma onsdagen 15 juni 2022, kl 19.00

Plats: Konferensrum, Gustav III:s Boukevard 42. Rummet ligger bakom Apoteket.

Stämman gäller styrelsens förslag att installera solceller, se vidare underlag som delats ut i brevlådorna samt (om du angett epostadress) epost från Nabo.

Välkommen
Styrelsen

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.