Ta chansen!

Nu har du återigen möjligheten att bli en i det erfarna och kompetenta team som ser till att vår förening fungerar. 

Vi behöver inför styrelseåret 22/23 förstärka vår styrelse med ett antal nya styrelsemedlemmar

Det vi gärna skulle vilja komplettera den nuvarande styrelsegruppen med är någon som eventuellt har tidigare erfarenhet från ordförandeskap samt om möjligt med någon som besitter juridisk kompetens och bakgrund.

Även om vi framför några specifika önskemål så är naturligtvis det mest grundläggande och helt avgörande ett stort engagemang för att driva utvecklingen framåt i allas vår förening.

Det praktiska arbetet inom styrelsen fördelas på såväl ordinarie ledamöter som suppleanter.

Hör av dig till oss i valberedningen eller nuvarande ordföranden om du skulle kunna tänka dig att på något sätt engagera dig i styrelsen. Det går också självklart bra att ta kontakt med någon annan i nuvarande styrelsen. Deras kontaktuppgifter hittar du antingen på hemsidan eller på anslagstavlorna på bottenplanet.

För valberedningen  

       Olimi Rugumayo      olimi.rugumayo@gmail.com

        Bengt Johansson      luspenbengt@gmail.com

Vår ordförande

       Peter Nordberg         ordforande@brfviken1.se

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.