Kallelse till extra föreningsstämma

Medlemmarna i Bostadsrättsförening Viken 1 kallas härmed till extra föreningsstämma
 
Datum: Måndagen den 15:e november kl 19:00 .
Plats: Föreningslokalen, Gustav III:s boulevard 67, 1 trappa ned.
 
Vi har två punkter på agendan:
 
  1. Beslut om att installera laddstolpar på vårt garagetak för att möjliggöra för fler medlemmar med elbilar att ladda dessa utomhus.
  2. Ge styrelsen mandat att vid framtida behov besluta om ytterligare installationer av upp till 24 laddplatser.

  Välkomna! /Styrelsen

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.