Ordinarie föreningsstämma 1 juni 2023

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas torsdag 1 juni
2023 kl 18.30 i restaurang Bredbar, Gustav III:s boulevard 42.
Särskild kallelse skickas ut senast två veckor före stämman.

KALLELSE stämma 2023-06-01

Årsredovisning 2022    Revisionsberättelse 2022

Nytt föreningsbrev finns att läsa här: Föreningsbrev April 2023

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.